สื่อมวลชนทั่วประเทศเชิญบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเผียน

publish : 23 ก.พ. 2564 อ่าน 11 ครั้ง( 23 ก.พ.)นายไพฑูรย์ อินทศิลา ประธานศูนย์นคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ “รวมน้ำใจสื่อมวลชนพัฒนาโรงเรียนบ้านเผียน ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยระดมทุนช่วยเหลือก่อสร้างอาคารเรียนระดับอนุบาล 1 ,สนามเด็กเล่นและบริเวณที่จะเทพื้นคอนกรีตหน้าเสาธง   หลังจากที่ นางสาวเพชรลดา สมเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเผียนมีหนังสือถึง นายไพฑูรย์ อินทศิลา ประธานศูนย์นคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแชมอาคารเรียนและสนามเด็กเล่นสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปลายปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งนายไพฑูรย์ อินทศิลา พร้อมด้วยนางสาวกัญญาณัฐ เพ็ญสวัสดิ์ นายสายัณห์  ศรีใหม่ ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกันเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้าง โดยนางสาวเพชรลดา สมเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู ได้ให้ข้อมูลและนำคณะ ฯไปตรวจสอบบริเวณที่จะทำการก่อสร้างอาคารเรียน สนามเด็กเล่นและบริเวณที่จะเทพื้นคอนกรีตหน้าเสาธง  ซึ่งในขณะนี้ทางโรงเรียนได้ว่าจ้างช่างก่อสร้างในท้องถิ่นเริ่มทำการก่อสร้างอาคารเรียนตามที่ร้องขอล่วงหน้า และขอค้างค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานช่างเอาไว้ก่อน

               นางสาวเพชรลดา สมเพชร ว่าโรงเรียนบ้านเผียนอยู่ถิ่นชนบทห่างไกล ทุรกันดาร โดยตั้งอยู่ บริเวณที่ราบเชิงเขาและมีภูเขาล้อมรอบห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชประมาณ 65  กิโลเมตร ในปีการศึกษา 2563  มีนักเรียนจำนวน 85  คน มีข้าราชการครู 5  คน  โรงเรียนมี อาคาร สปช. ค หลัง ขนาด 3 ห้องเรียน และอาคารที่คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดสร้างอาคารเรียนแบบชั้นเดียวให้ 2 หลัง จำนวน 5  ห้อง โดยใช้เป็นห้องเรียน3 ห้องและใช้เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้องใช้เป็นห้องสมุด 1 ห้อง ขาดห้องเรียนระดับอนุบาล 1 ห้อง ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องใช้ห้องสมุดในการจัดการเรียนการสอนของระดับอนุบาลชั่วคราว
“ทั้งนี้โรงเรียนไม่มีงบประมาณจากต้นสังกัดสำหรับการสร้างอาคารเนื่องจากเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียนจำนวนน้อย และโรงเรียนยังขาดแคลนด้านเครื่องเล่นสนามเด็กล่น ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์จากสื่อมวลชนในการหาทุนสนับสนุนส่งเสริมงบประมาณในการพัฒนาให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความ พร้อมในการพัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตโดยของบประมาณสนับสนุนดังนี้ 1.สร้าง อาคารเรียนระดับอนุบาล ( ตามแบบแปลนที่เสนอไปในข้างต้น) 2.สร้างหลังคากันแดดกันฝนด้านหน้าห้องอนุบาล ด้วยแผ่นเมทัลชีท ( ขนาดกว้าง 5x6 เมตร 3.เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น (เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งแบบไฟบอร์ หรือ แบบพลาสติก) และ 4.เทพื้นคอนกรีต หน้าเสาธง (ขนาดกว้าง 5x10 เมตร) ผอ.โรงเรียนบ้านเผียน กล่าวย้ำ”

               สำหรับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ค่าแรงช่างและอื่น ๆ ที่จะต้องใช้ในโครงการดังกล่าวได้มีการประมาณการไว้ที่ 170,000-200,000 บาท หากผู้ใจบุญที่จะร่วมบริจาคเงินร่วมในการก่อสร้างอาคารเรียนและสนามเด็กเล่นและอื่น ๆ สามารถแจ้งความประสงค์บริจาคสอบถามรายละเอียดได้ที่นายไพฑูรย์ อินทศิลา  081-6761299 ,0910697031หรือโอนเงินเข้าบัญชี “รวมน้ำใจสื่อมวลชนพัฒนาโรงเรียนบ้านเผียน” ธนาคารกรุงไทย สาขาสิชล หมายเลขบัญชี 679-9-28146-3


นายไพฑูรย์ อินทศิลา กล่าวว่า ตนได้ประสานไปยังกลุ่มเพื่อน ๆ องค์กรสื่อมวลชนทั่วประเทศ เพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมในโครงการนี้ ซึ่งตามกำหนดการโครงการนี้กำหนดประกอบพิธีมอบอาคารเรียนและอื่น ๆ ในช่วงปลายเพดือนธันวาคม 2563 หรือต้นเดือนมกราคม 2564 แต่เนื่องจากมีปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทางองค์กรสื่อและเพื่อนสื่อมวลชนจากทั่วประเทศ จึงเลื่อนกำหนดการมอบอาคารเรียน “มอบความรัก มอบอาคารเรียนเพื่อน้องโรงเนียนบ้านเผียน” ในวันที่ 14 ก.พ.2564 ตรงกันวันวาเลนไทน์ ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด ยังไม่คลี่คลาย ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้  จึงต้องเลื่อนการเดินทางมาร่วมกิจกรรมออกโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  และจะพิจารณากำหนดวันมอบอาคารเรียนที่เหมาะสมให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตามในระยะนี้ผู้ใจบุญที่จะร่วมทำบุญในโครงการดังกล่าวร่วมบริจาคเงินสมทบทุนได้ที่บัญชี “รวมน้ำใจสื่อมวลชนพัฒนาโรงเรียนบ้านเผียน” ธนาคารกรุงไทย สาขาสิชล หมายเลขบัญชี 679-9-28146-3 แล้วจำนวนหนึ่ง  และยังร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารเรียนอนุยบาลบโรงเรียนบ้านเผียนได้ตลอดไป เมื่อมีกำหนดการที่แน่ชัดจะแจ้งให้ทราบเพื่อที่องค์กรสื่อและเพื่อนสื่อมวลชนทั่วประเทศจะได้คลื่อนพลร่วมพิธี “มอบความรัก มอบอาคารเรียนเพื่อน้องโรงเรียนบ้านเผียน”อย่างยิ่งใหญ่เป็นทางการต่อไป.

ไพฑูรย์  อินทศิลา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช                 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน