ผู้ว่าฯพิจิตร ใช้หลักบริหารจัดการลงทะเบียน "เราชนะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน" ใช้วิธีลงพื้นที่และให้บริการถึงบ้านทำให้ที่ธนาคารไม่แออัด

publish : 23 ก.พ. 2564 อ่าน 3 ครั้งวันที่  23  ก.พ. 2564  นายรังสรรค์   ตันเจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  ,  นายกฤษณะ  หิรัณยเกศ   ผู้จัดการสำนักงานเขตพิจิตร ธนาคารกรุงไทย หลังจากได้พบปัญหาของการลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” ของกลุ่มผู้ไม่มีสมารท์โฟนที่ส่วนใหญ่ล้วนเป็นคนแก่ คนพิการ และผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง รวมถึงผู้ที่ใช้โทรศัพท์รุ่นเก่า จึงทำให้ไม่สามารถเข้าระบบด้วยตนเองได้ จึงแห่กันมาที่ธนาคารกรุงไทย และที่ว่าการอำเภอต่างๆใน 12 อำเภอของจังหวัดพิจิตร โดยให้ธนาคารกรุงไทยบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองในการรับลงทะเบียน ซึ่งก็ทำให้ชาวบ้านแห่กันมาเนืองแน่นในแต่ละวันมีเกือบ 1 พันคน ในแต่ละอำเภอ แต่ให้บริการได้เพียงแค่ 200-300 คน/ วัน- แห่ง เท่านั้น
ล่าสุดตั้งแต่เมือวันวานคือวันที่ 22 และ วันนี้ 23 ก.พ. 2564 นายรังสรรค์   ตันเจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  ,  นายกฤษณะ  หิรัณยเกศ   ผู้จัดการสำนักงานเขตพิจิตร ธนาคารกรุงไทย จึงได้บูรณาการ การทำงานไปยัง  ธกส. –ออมสิน –สนง.คลังจังหวัด-สรรพสามิตจังหวัด ให้ร่วมกันเปิดรับลงทะเบียน แต่ก็ปรากฏว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมั่นและศรัทธาว่าไปที่ธนาคารกรุงไทยน่าจะมีระบบไปที่เดียวจบครบถ้วน จึงทำให้บรรยากาศวันนนี้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาพิจิตรมีผู้มาใช้บริการประมาณ 100 คน ส่วนที่ ธกส.สาขาพิจิตร ในช่วงเช้าที่ผู้สื่อข่าวไปสังเกตการณ์  พบว่ามีผู้มาใช้บริการประมาณ 40 คนเท่านั้น ส่วนที่ธนาคารออมสิน เฉพาะในช่วงเช้าเท่าที่ผู้สื่อข่าวไปสังเกตการณ์มีผู้มาใช้บริการไม่ถึง 10 คนด้วยซ้ำ ส่วนที่ สนง.คลังจังหวัด-สรรพสามิตจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ศาลากลางพิจิตร ก็มีผู้มาใช้บริการบางตาไม่คึกคักเหมือนดั่งวันแรกๆ แต่ที่จะมีคึกคักวันนี้ก็คือ ธนาคารกรุงไทยไปเปิดจุดให้บริการ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ก็ปรากฏว่ามีชาวบ้านที่เป็นชาวไร่ ชาวนาคนแก่ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนแห่กันมาขอใช้บริการกว่า 500 คน ทำให้บรรยากาศเนืองแน่นไปด้วยผู้ใช้บริการดังกล่าว


       ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมจากการเก็บสถิติการรับลงทะเบียนกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่มาใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยสำนักงานเขตพิจิตร ตั้งแต่วันที่  15  จนถึงวันที่ 22 ก.พ. 2564  จุดบริการ One Stop Service  อ.โพทะเล  ยอดผู้ใช้บริการ  764 ราย   ,    อ.บึงนาราง ยอดผู้ใช้บริการ  373 ราย  ,    อ.ตะพานหิน ยอดผู้ใช้บริการ 154 ราย  ,    อ.ทับคล้อ ยอดผู้ใช้บริการ 102 ราย  ,   อ.บางมูลนาก  ยอดผู้ใช้บริการ 706 ราย  ,  อ.วชิรบารมี  ยอดผู้ใช้บริการ 300 ราย    อ.เมืองพิจิตร  ยอดผู้ใช้บริการ 1,016  ราย   ,   อ.สามง่าม  ยอดผู้ใช้บริการ 390  ราย  ,  จุดใต้อาคาร ธ.กรุงไทย  ยอดผู้ใช้บริการ 188  ราย  ,   อ.โพธิ์ประทับช้าง   ยอดผู้ใช้บริการ 801  ราย   ส่วนรายงานการลงทะเบียน “เราชนะ”และแบบยืนยันตัวตนเฉพาะเขตพิจิตรให้บริการรวมสำเร็จแล้ว ประมาณ 4 พันคนเศษ ดังกล่าวอีกด้วย

สิทธิพจน์  เกบุ้ย จ.พิจิตร 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน