ผู้ว่าฯมาหานะเธอ

publish : 23 ก.พ. 2564 อ่าน 5 ครั้ง             ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศที่หอประประชุมโรงเรียนบรรหาร-แจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เต็มไปด้วยรอยยิ้มของบรรดานักเรียนโดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรีลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับนักเรียนครู และผู้ปกครองโรงเรียนโรงเรียนบรรหาร-แจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย)ตามโครงการผู้ว่าฯมาหานะเธอ ครั้งที่ 2 /2564 โดย ผวจ.สุพรรณบุรีได้เข้าพบปะพูดคุยกับครูและผู้ปกครองที่ห้องประชุมของโรงเรียนพร้อมฝากโรงเรียนและชุมชนร่วมกันพูดคุยกันทำกิจกรรมร่วมกัน เอื้ออารีย์ต่อกันเพื่อให้เด็กได้สัมผัสถึงความรักความสามัคคีความสุขและเติบโตมาเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง
      จากนั้น ผวจ.สุพรรณบุรี ได้ร่วมเคารพธงชาติและสวดมนต์ร่วมกับนักเรียนพร้อมกล่าวให้โอวาท ทักทายพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเองเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกร่วมตอบคำถามพร้อมมอบรางวัลซึ่งเรียกความสนใจจากเด็กๆได้อย่างดีพร้อมฝากเด็กๆให้ยึดหลักปฏิบัติ 3 ข้อคือสุขกายหมายถึงเอาของดีเข้าร่างกายเช่นอาหารดีๆไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสุขใจหมายถึงให้รักษาศีล 5 อยู่เสมอและมีเงินใช้ไม่ขัดสนหมายถึงให้ตั้งใจเรียนเชื่อฟังครูเชื่อฟังพ่อแม่เพื่อให้มีอนาคตมีอาชีพที่ดีอย่างไรก็ตามชุมชนคือหัวใจสำคัญหากชุมชนมีความรักความสามัคคีเป็นต้นแบบที่ดีเด็กๆจะซึมซับและเป็นคนดีของชุมชน


ทั้งนี้ผวจ.สุพรรณบุรี ได้ร้องเพลงรำวงสุพรรณบุรีซึ่งเป็นเพลงใหม่เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมซึมซับความเป็นสุพรรณบุรีที่มีครบทั้ง 10 อำเภอ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบูรณาการเพื่อผลักดันให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโกโดยคณะครูนักเรียนต่างร่วมรำวงด้วยความสนุกสนาน

วัฒนพล มัจฉา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุพรรณบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน