"พินิจด้วยรัก รักด้วยใจ" จาก สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์

publish : 23 ก.พ. 2564 อ่าน 13 ครั้ง


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร. ศุภชัย คล่องขยัน กรรมการสถานพินิจเด็กและเยาวชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกิจกรรม ติดตาม หลังปล่อยตัวจากศูนย์ฝึก เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดร. ศุภชัย คล่องขยัน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ของสถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ และ นักสังคมสงเคราะห์ ของสถานที่เด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ออกติดตาม เด็กและเยาวชนหลังจากถูกปล่อยตัว จำนวน 2 ราย ใน พื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้าพูดคุย และให้กำลังใจกับเยาวชน หลังจากถูกปล่อยตัว พร้อมทั้ง ให้แนวทางในการดำรงชีวิต และ ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมต่อไป " พินิจด้วยรัก รักด้วยใจ "


ในส่วนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รับการฝึกวิชาชีพระยะสั้นและเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกับทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน และเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ ประกอบด้วยหลักสูตรช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้าในอาคาร ช่างซ่อมเครื่องยนต์และช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยขณะนี้มีผู้ที่เข้าฝึกการอบรมและผ่านการอบรมแล้ว 18 คน และมีการฝึกวิชาชีพเพื่อเตรียมเข้าทำงานและฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน และมีผู้ที่ฝึกวิชาชีพระยะสั้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักสูตรมี 7 ประเภท ได้แก่ ช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ศิลปกรรม คหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ บันเทิงและดนตรี และประเภทกีฬา

 


ทั้งหมดนี้จะมีพี่เลี้ยงของกรมพินิจฯที่ดูแลเด็ก ช่วยประสานระหว่างเด็กกับสังคมรอบข้าง ทั้งหาที่อยู่อาศัย เพื่อน สังคม สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาให้เด็ก โดยจะดูแลเด็กนับตั้งแต่เด็กเข้ามาอยู่ในความดูแล จนกระทั่งกลับคืนสู่สังคม และจะติดตามต่อจนแน่ใจว่าเด็กสามารถอยู่ในสังคมได้ตามปกติ   

นิติพงษ์ ศรีสุวรรณ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน