กกต.ชุมพร จัดโครงการ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

15 ก.พ. 2564


กกต.ชุมพร จัดโครงการ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จังหวัดชุมพร 

     วันนี้(15 ก.พ. 64) ณ ขั้น 3 ห้องประชุม อาคารโอท็อป เทศบาลเมืองชุมพร นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รอง.ผวจ.ชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายก โดยมี ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผอ.กกต.จังหวัดชุมพร ,นายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร ,นายประมูล อุ่นเรือง ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร ,นางสาวศิริพร เมืองพรหม ปลัดเทศบาลเมืองชุมพร ,พ.ต.ท. สมภพ เชื้อทอง รอง ผกก.สภ.เมืองชุมพร พร้อมด้วยผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งสมาชิกและผู้รับสมัครนายกฯ
 ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผอ.กกต.จังหวัดชุมพร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล ผู้สนับสนุนและผู้เกี่ยวข้องของ เทศบาลเมืองชุมพร ,เทศบาลตำบลนาชะอัง , เทศบาลตำบลวังไผ่ , เทศบาลตำบลบางลึก , เทศบาลตำบลขุนกระทิง และเทศบาลตำบลวังไหม่ รวมทั้งสิ้น 200 คน 


ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้กฎหมายเลือกตั้งและวิธีการปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมายต่อไป.

ธนสร นวนละมัย ผู้สื่อขาวภูมิภาค จ.ชุมพร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน