กาญจนบุรี Kick off ปล่อยขบวนคาราวานมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วทุกอำเภอ

2 เม.ย. 2563


วันนี้ (2 เมษายน 2563)  เวลา 10.00 น. ที่ ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนคาราวานมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี  นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ว่าที่ ร.ต. อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายกเทศมนตรี  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่และประชาชน เข้าร่วมฯ

                                                         

                                                          

                                                          

                                                          

                                                         
จากนั้นเวลา 13.00 น. ที่ ที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนคาราวานมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอบ่อพลอย กล่าวรายงานฯ

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                       

สำหรับกิจกรรม Kick off ปล่อยขบวนคาราวานมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วทุกอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี ในครั้งนี้ ทางจังหวัดกาญจนบุรีโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีการประชุมกำหนดมาตรการในการสนับสนุนให้ประชาชนอยู่กับบ้านเพื่อหยุดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19  ซึ่งทางจังหวัดกาญจนบุรีมีความเป็นห่วงในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  จึงได้หารือร่วมกับท้องถิ่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอำเภอ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ในการช่วยเหลือประชาชน ด้วยการแจกข้าวสาร เครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น เพื่อให้ประชาชนอยู่กับบ้าน โดยเฉพาะในครัวเรือนที่ขาดแคลน

                                                       

                                                        

                                                        


ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน หรือผู้ที่ยากจนไม่สามารถออกไปทำงานหารายได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยท้องถิ่นออกสำรวจครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากนั้นจะใช้งบประมาณที่มีอยู่จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค และประสานงานผู้นำชุมชนในพื้นที่ออกแจกข้าวสารและเครื่องอุปโภค บริโภค ให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนที่เดือดร้อน  ซึ่งจะให้แจกเดือนละ 2 ครั้ง  คาดว่าจะช่วยเหลือประชาชนได้ในระดับหนึ่ง

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

ทั้งนี้ ได้มีการปล่อยขบวนคาราวานมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั้งจังหวัด  ณ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 12 อำเภอ ได้แก่อำเภอเลาขวัญ อำเภอบ่อพลอย อำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกา  อำเภอห้วยกระเจา อำเภอพนมทวน  อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอหนองปรือ  อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอไทรโยค อำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรี  โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี  ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานมอบถุงยังชีพเพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  พร้อมทั้งไปตรวจดูความพร้อมของแต่ละอำเภอด้วย

                                                         

                                                         

                                                         

วุฒิเดช ก้อนทองคำ / ธวัชชัย สุขุม / กีรติ ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง