ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 บริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

15 ม.ค. 2564


กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 จัดกำลังพลจิตอาสา บริจาคโลหิต ตามโครงการ " รวมเลือดเนื้อ ชาติเชื้อไทย บริจาคโลหิตฝ้

่าวิกฤต COVID – 19 รอบ 2 ” เพื่อเป็นโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ใน ภาวะขาดแคลนเลือด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้กำลังใจ พร้อมชื่นชมขอบคุณทหาร ในพื้นที่จากหลายๆ หน่วยงาน ที่ออกมาช่วยเหลือในภาวะวิกฤติ โลหิตแคลนเลือด และร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย
วันที่15 มกราคม 564  ที่ สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 2 จังหวัดลพบุรี  พันโท ยศวีร์  คงธนจารุอนันต์ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3  กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ที่ 1 ค่ายภูมิพล จังหวัดลพบุรี ได้จัดกำลังพลจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " ตลอดจนสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 จำนวนกว่า 40 คน เดินทางโดยรถยนต์บัสโดยสารปรับอากาศของหน่วย เพื่อร่วมกัน บริจาคโลหิต ตามโครงการ " รวมเลือดเนื้อ ชาติเชื้อไทย บริจาคโลหิตฝ้าวิกฤต COVID – 19 รอบ 2 ” เพื่อเป็นโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาล ต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งอยู่ในภาวะขาดแคลน โลหิตไม่เพียงพอต่อการนำที่ใช่ในการช่วยเหลือ รักษาผู้ป่วย ในห้วงสถานการณ์การระบาด Covid – 19 ตามนโยบายของกองทัพบก โดยมี นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เดินทางมาร่วมให้กำลังใจพร้อมชื่นชม หน่วยงานทหารในพื้นที่จากหลายๆ หน่วยงาน พร้อมใจส่งกำลังพล ออกมาร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และบุตรสาว ยังได้ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นแบบอย่างให้ประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิต ในครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมแก้ปัญหาภาวะโลหิต ขาดแคลน จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 รอบใหม่


อย่างไรก็ตาม ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้ขอความร่วมมือผู้บริจาคโลหิต ช่วยเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพที่เป็นจริงก่อนการบริจาคโลหิต เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการสูงสุด เพื่อป้องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิต  ซึ่งขอให้ผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่กลุ่มเสียง รวมถึงผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19  งดบริจาคโลหิต อย่างน้อย 4 สัปดาห์ และหากได้บริจาคโลหิตไปก่อนหน้าแล้ว ได้รับการวินิจฉัยว่า... ตนเองติดเชื้อ COVID-19  ต้องรีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่ท่านได้ไปบริจาคโลหิตนั้นๆ ได้ทราบเป็นการด่วนทันที่  เพื่อป้องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิต เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ต้องรับโลหิตจากการรักษาพยาบาลด้วย

        

กฤษณ์ สนใจ ผู้สื่อข่าวจังหวัดลพบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน