ทหารพล.ร.9 บริจาคโลหิต ให้คลังเลือดโรงพยาบาลที่กำลังขาดแคลน (คลิป)

15 ม.ค. 2564


วันที่ 14 ม.ค. 2564 พลตรี บรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ในฐานะ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ เปิดเผยว่า พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์ แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก มีความห่วงใยจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดระลอกใหม่ ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้การบริจาคโลหิตลดลง ปริมาณเลือดสำรอง ภายในคลังเลือดของโรงพยาบาล มีเลือดสำรองปริมาณน้อย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ต้องการเลือดฉุกเฉิน และรักษาชีวิตผู้ป่วย ที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษา จึงสั่งการให้ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับกองพัน และ จิตอาสาของกองกำลังสุรสีห์ นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี "เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อร่วมแก้ปัญหาภาวะโลหิต ขาดแคลน จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และ โรงพยาบาลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
โดยการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการ คัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส COVID -19 ในสถานที่รับบริจาค อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ ป้องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิต โดยมีการตรวจคัดกรอง ซักประวัติผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมกำหนดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ที่มารอบริจาคโลหิต “ Social Distancing ” และกำหนดระยะห่าง ระหว่างเตียงรับบริจาคโลหิต เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้แก่ผู้บริจาคโลหิตทุกคน


ตลอดจนสมดั่งเจตนารมณ์ ของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น  ที่กล่าวว่า " ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส"

วุฒิเดช ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน