ทหารพล.ร.9 ร่วม เทศบาลเมืองกาญจนบุรี และปชช.จิตอาสา จัด Big cleaning Day (คลิป)

publish : 13 ม.ค. 2564 อ่าน 11 ครั้งวันที่ 13 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลตรี บรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ได้สั่งการ พันเอก เฉลิมชัย  ชัดใจ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 9 นำกำลังพล จิตอาสาพระราชทานของหน่วย ร่วมกับ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ และเอกชน ทำความสะอาด"Big Cleaning Day" บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมแจกอุปกรณ์สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 และรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการดูแลตนเอง
โดยทำความสะอาดฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณที่เป็นจุดสัมผัสที่มีประชาชนเดินทางเข้ามาใช้ บริการหรือเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งให้เป็นไปตามมาตรการด้านสุขอนามัยที่สำคัญ ในการจะช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อในพื้นที่สาธารณะ และช่วยให้มีสภาพแวดล้อมมีความสะอาด ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคเป็นอย่างดี 

 


 ซึ่งในขณะนี้ที่มีการระบาดของCOVID-19 เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมมือกันป้องกัน เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของคนไทย และเพื่อยับยั้งภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจให้ได้เร็วที่สุด

วุฒิเดช ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. กาญจนบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน