ด่านกักกันสัตว์รณรงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

publish : 12 ม.ค. 2564 อ่าน 7 ครั้ง กรมปศุสัตว์ โดยด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา นำโดยนายปราโมทย์ วงษ์เจริญสมบัติ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา นำเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ พร้อมรถยนต์และเครื่องพ่นฯ ออกปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคฯ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในโรงเรียน วัด สถานที่ราชการ รวมถึงชุมชนและสนามเด็กเล่นในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา กว่า 40 หน่วยงาน ดังนี้ โรงเรียนวัดสามร่ม โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ โรงเรียนวัดคลองเขื่อน โรงเรียนวัดบ้านกล้วย โรงเรียนวัดบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน /โรงเรียนวัดบางน้ำโจ้โล้ /วัดแจ้ง /โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา /วัดโพธิ์บางคล้า โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร /โรงเรียนดาราจรัส โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ โรงเรียนศรีสุตาราม โรงเรียนบ้านปลายคลอง โรงเรียนสาวชะโงก วัดสาวชะโงก โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด โรงเรียนวัดคูมอญ โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย อำเภอบางคล้า/โรงเรียนวัดหินดาษ โรงเรียนท่าโพธิ์ โรงเรียนวัดสะแกงาม
 อำเภอราชสาส์น /โรงสุเหร่าคลอง19 โรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ การไฟฟ้าภูมิภาค สาขาบางน้ำเปรี้ยว โรงเรียนบึงเทพยา โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง17 โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง20 โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า โรงเรียนดอนฉิมพลี โรงเรียนตลาดคลอง16 โรงเรียนการทำมาหากินโพธิ์เฉลิมรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน โรงเรียนราชสาส์นวิทยา โรงเรียนวัดจรเข้ตาย โรงเรียนวัดบางคา โรงเรียนวัดภุมราวาส อำเภอราชสาส์น /วัดแหลมไผ่ศรี โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม และโรงเรียนเบญจมราช รังสฤษฏิ์3 อำเภอเมือง


ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค COVID-19 ตามมาตรการของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทราติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน