กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เตรียมส่งน้ำบาดาลระยะไกลแก้ภัยแล้ง

publish : 11 ม.ค. 2564 อ่าน 4 ครั้งวันที่ 11 มกราคม 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย นายเฉลิม กลิ่นนิ่มนวล ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี สำรวจความพร้อมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบ้านโกรกสมอ หมู่ 17 บ้านทุ่งคูณ หมู่ 19 และบ้านพยอมงาม หมู่ 12 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อเตรียมการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยทีมผู้บริหารได้ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินการโครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่และการส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง สนับสนุนการอุปโภคบริโภค แก่ผู้นำท้องถิ่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนประชาชนในพื้นที่


รวมทั้งรับฟังสภาพปัญหาความต้องการด้านน้ำ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมนำทีมนักธรณีวิทยาสำรวจพื้นที่จุดเจาะเพื่อวางแผนการดำเนินงานต่อไป

วุฒิเดช ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. กาญจนบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน