จังหวัดเลยไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม พร้อมดึงฝ่ายทหารร่วมตั้งด่านใหญ่ 2 แห่งสกัดคัดกรองผู้เดินทาง

10 ม.ค. 2564


เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่  10 ม.ค. 2564  ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย ชั้น 4 ห้องภูเรือ  ศาลากลางจังหวัดเลย   นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นพ.สมชาย ชมพูคำ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยและ นพ.อภิชาติ  สบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย  ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID1-9)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า  ในวันที่ 10 ม.ค.2564 นี้ จ.เลย  ยังไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มยังอยู่ที่ 6 ราย ของระลอกที่ 2 คือหายและกลับบ้านได้แล้ว 1  ราย ส่วนอีก 5  ราย ยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาลทั้งหมด ณ วันนี้ตั้งแต่ระลอก 1 ถึงระลอก 2  วันนี้ ส่งผู้เข้าเกณฑ์เสี่ยงสูงตรวจรวม  2,906  ราย  ไม่พบติดเชื้อ 2,873  ราย พบผู้ติดเชื้อ 11 ราย รอผลการตรวจ 22 ราย    ซึ่งทั้งหมดจะทราบผลการตรวจวันที่ 12 ม.ค.2564  นี้ โดยใช้ 5 ทหารเสือบุกรุกเข้าถึงชุมชน หมู่บ้านสืบและค้นแบบเคาะประตูบ้านเพื่อให้ทราบว่าใครมาจากไป กลับจากไปและจะเดินทางไปไหนในเชิงลึก   ซึ่งชุดดังกล่าวทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมคือทั้ง 6 รายระลอก 2 ทราบว่าได้มาจากการเคาะประตูบ้านของ 5 ทหารเสือ  ทั้งนั้น


ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย   กล่าวอีกว่า  นอกจากนี้แล้วช่วงนี้ยังเพิ่มมาตรการเข้มข้นไปอีกคือ ตั้งด้านตรวจสกัดคัดกรองโรคฯ ด่านใหญ่ 2 แห่งที่ ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง ประตูสู่เมืองเลยที่ต้องคัดกรองผู้เดินทางมาจากส่วนกลาง จากภาคอีสาน   และด่านใหญ่ สามแยกปากภู ต.เมือง  อ.เมืองเลย อันเป็นด่านสำคัญตรวจผู้เดินทางมาจากชายแดน และ สปป.ลาว  โดยเพิ่มอัตรากำลังจากฝ่ายทหารร่วมสมทบตลอด 24 ชม. และช่วงนี้เป็นหน้าหนาวประชาชนว่างจาการทำอาชีพการเกษตรมักจะจัดงานบุญงานประเพณีต่างๆจะมีการรวมตัวกันของประชาชนจำนวนมาก นั้น  ได้ออกประกาศชัดเจนถึงกฎระเบียบข้อบังคับว่า  หากมผู้คนไม่เกิน 100  คน  ต้องทำแผนผังการจัดงานพร้อมแผนปฏิบัติควบคุมป้องกันเชื้อโรคตามกระทรวงสาธารณสุข และยื่นต่อนายอำเดภอในพื้นที่เป็นผู้อนุญาต  หากมีผู้คนเกิน 100  คน  ก็ต้องปฏิบัติทำแผนผังงานและยื่นให้นายอำเภอออกไปตรวจพื้นที่จัดงาน จากนั้นส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตทุกครั้งก่อน

 

บุญชู   ศรีไตรภพ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน