ทหารพัฒนา นกส.2 เร่งอัดฟาง ชิงพื้นที่ก่อนถูกเผาซังข้าว

4 ม.ค. 2564


4 ม.ค. 2564 ทุกปีหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว เกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสาน มักจะเผาตอซังข้าว เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับเพาะปลูกพืชหน้าแล้ง ทำให้เกิดปัญหาหมอกควัน ฝุ่นมลพิษ และส่วนหนึ่งลุกลามเป็นไฟป่า เกิดเป็นปัญหาประจำทุกปี หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 2 (นกส.2) สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ตั้งอยู่บ้านโพนยางคำ อ.เมือง จ.สกลนคร จึงได้ส่งชุดทำงานฟางแห้งอัดก้อน พร้อมเครื่องจักร ลงพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน และอุทยานแห่งชาติภูผายล รอยต่อของจังหวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่ต้องการอัดฟาง แต่ไม่มีเครื่องอัดฟางและหญ้าแห้งอัดก้อน  เพื่อนำไปไว้สำรองในหน้าแล้ง และหน่วยยังได้นำฟางแห้งอัดก้อน มาเก็บไว้ที่โรงเก็บฟางภายในหน่วย เป็นเสบียงอาหารสัตว์

 
พันโท วิทยา จิตรประสงค์ ผบ.นกส.2   กล่าวว่า  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหลังฤดูเก็บเกี่ยว ในพื้นที่แปลงนารอบหน่วย และพื้นที่เป้าหมาย มีปริมาณฟางข้าวที่เหลือจากเก็บเกี่ยวมากน้อยแค่ไหน และตัวของเกษตรกรเอง ก็มีความต้องการจะอัดฟางสำรองไว้ให้สัตว์เลี้ยง แต่ไม่มีเครื่องมือ หน่วยทหารพัฒนาก็จะนำเครื่องจักรไปช่วยอัดฟางให้ เป็นการช่วยกำจัดเศษฟางไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเตรียมดินทำนาในปีต่อไป  ส่วนฟางแห้งอัดก้อนที่ได้ ทางหน่วยก็จะนำมาเก็บไว้สำรองที่หน่วย เพื่อไว้เป็นเสบียงอาหารสำรองไว้ให้กับโคเนื้อ ที่เลี้ยงไว้สำหรับผลิตลูกโคเนื้อพันธุ์ผสม เพื่อแจกจ่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคตาม “ยุทธศาสตร์โคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา”  ซึ่งปีนี้คาดว่า จะสามารถเก็บสำรองเสบียงฟางแห้งอัดก้อน ได้ 8,500 ก้อน หรือประมาณ 170 ตัน   

        


   
ทวีป  ศรีสุชาติ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สกลนคร

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน