PEA มอบเงิน สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 10 ล้าน

1 เม.ย. 2563


วันที่ 31  มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายนิกร  สุศิริวัฒนนนท์ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  และนายทศพร  ธนะโสภณ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเงินสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา  จำนวน 10 ล้านบาท 

 

 

 
โดยมี พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล ของโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุน การมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว  ภายใต้โครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 

 


เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษา เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาให้แก่ประชาชนในพื้นที่  และส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ เป็นการสร้างความร่วมมือการดำเนินงานด้านสาธารณสุข รวมโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนทั่วประเทศจำนวน  77  แห่ง  แห่งละ 10 ล้านบาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 770 ล้านบาท

 

สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน