หน่วยกู้ภัย ฉะเชิงเทรา กับ ภาวะวิกฤต COVID-19 ที่กำลังเกิดขึ้นอีกรอบ

24 ธ.ค. 2563


นายปัญญา หลำเสิรฐ    "กู้ภัย 1 " จ.ฉะเชิงเทรากล่าวสุนทราพจน์แจ้งต่ออาสาสมัครกู้ภัยฉะเชิงเทราว่ากู้ภัยเรามุ่งมั่น ที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกท่าน ทุกกรณี และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ด้วยความยินดี และไม่กังวลว่าจะได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากภาครัฐหรือไม่ ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ อุปกรณ์มีความสำคัญและมีจำนวนจำกัด ต้องนำไปใช้กับบุคลา กรทางการแพทย์

 
และเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดอาสากู้ภัย เราในฐานะองค์กรการกุศล อาสาที่จะทำงานเพื่อสังคม และเพื่อพี่น้องประชาชน เราพร้อมที่จะจัดหาอุปกรณ์ป้องกันที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน สำหรับบุคลากรของเรา มีจำนวนเพียงพอกับภาวะวิกฤตนี้

 


อาสาสมัคร (volunteer) หมายถึง ผู้ที่สมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์แห่งประชา ชนและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นใดพวกเราอาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ เสียสละ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ป้องกัน แก้ไขปัญหาและ พัฒนาสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน