ด่วน ! จังหวัดอุบลฯ เลื่อนการจัดงานกาชาด 2564

23 ธ.ค. 2563


วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 40/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและกำหนดมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19
จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประเมินสถานการณ์แล้ว ยังมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดหากมีการรวมตัวของคนจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชน และเป็นการลดผลกระทบกับระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง จังหวัดอุบลราชธานี


โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ครั้งที่ 40/2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 จึงมีความจำเป็นให้ “เลื่อน” การจัดงานปีใหม่และกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี 2564 ในห้วงวันที่ 26 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 นี้ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนรับฟังข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไป

 

จิรวัฒน์ บุญจอง ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุบลราชธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน