หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยเข้าช่วยเหลือประชาชนหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

23 ธ.ค. 2563


หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยสถานีวิทยุกระจายเสียง 912 จัดรถบรรทุกน้ำ สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เข้าช่วยเหลือมัสยิดและรร.ตาดีกานูรูลกอมัร จังหวัดนราธิวาส หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
ที่มัสยิดและรร.ตาดีกานูรูลกอมัร บ้านแคนา หมู่7 ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยสถานีวิทยุกระจายเสียง 912 พันเอกฮาซัน หะยีอารง หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 912 จัดกำลังพลชุดสนับสนุนงานบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ จัดรถบรรทุกน้ำ สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เข้าช่วยเหลือมัสยิดและรร.ตาดีกานูรูลกอมัร บ้านแคนา หมู่7 ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส


และทำความสะอาดสถานที่ หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา โดยได้ทำความสะอาดห้องเรียน รร.ตาดีกา 8 ห้องเรียน ล้างทำความสะอาดอ่างอาบน้ำละหมาด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ในการประกอบศาสนกิจและเด็กๆในพื้นที่ได้เรียนตาดีกา

กรียา เต๊ะตานี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นราธิวาส
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน