ม.ราชภัฏยะลา เปิดตัวโครงการ GenZ GenBiz Innovation Camp

23 ธ.ค. 2563


วันนี้ 23 ธ.ค.63 เวลา 09.30 น.ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดตัวโครงการ GenZ GenBiz Innovation Camp อย่างใหญ่ตระการตา “ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย คุณวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ คุณยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลยะลา และอาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ หัวหน้าโครงการ ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา นักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เข้าร่วม กว่า 200 คน
อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในฐานะหัวหน้าโครงการ เปิดเผยว่า โครงการ “GenZ GenBiz Innovation Camp” เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักในความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับนวัตกรรุ่นเยาว์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ในแนวคิด “จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์” โดยเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะได้รับการบ่มเพาะความรู้และกระบวนการสำหรับนวัตกรรุ่นเยาว์อย่างเข้มข้นผ่านการเข้าค่าย GenZ GenBiz Innovation Camp ซึ่งมีทั้งหมด 3 ค่าย ได้แก่ ค่ายที่ 1 introduction to steam4innovator (การอบรมพื้นฐานองค์ความรู้) ค่ายที่ 2 4 Weeks Coaching (อบรมเข้มข้นโดยที่ปรึกษาและผู้ประกอบการ) และค่ายที่ 3 Proposal Development (การพัฒนาโครงการเพื่อต่อยอดในอนาคต) เพื่อบ่มเพาะเยาวชนให้เป็นนักรบทางรบเศรษฐกิจพันธ์ใหม่ ที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมจากรากฐานของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ในอนาคตต่อไป


โดยภายในงานพบกับแขกพิเศษถ่ายทอดแนวคิดการสร้างสรรค์ธุรกิจ และ Influencer ชื่อดัง ยาซีน Yes I go รวมถึงการจัด Workshop จัดทีมเพื่อพัฒนาไอเดีย โดยกำหนดจัดขึ้น 3 วัน ระว่างวันที่ 23 -25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องซาลัค ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่านใดสนใจร่วมงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.สาธิตา 083-1867168 หรือ e-mail: [email protected] หรือติดตาม live สด ทาง Facebook คณะวิทยาการจัดการ มรย.

 มาวันดี รามันห์สิริวงศ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำ จ.ยะลา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน