โรงเรียนนารีวิทยาจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปี 2563 และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

18 ธ.ค. 2563


           ที่โรงเรียนนารีวิทยา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปี 2563 และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 วันคริสต์มาสเป็นวันรำลึกถึงองค์พระเยซูเจ้าบังเกิดมาเป็นมนุษย์ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่เราในเรื่องความรัก ความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน การรับใช้และการช่วยเหลือผู้อื่น
ในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของพระกุมารเจ้า จัดเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และประเพณีในวันคริสต์มาส อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ และเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในกิจกรรมต่างๆ

 


โดยมีการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั่น ซึ่งโดยมีซิสเตอร์นิตยา โจสรรค์นุสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีวิทยา เป็นประธานในพิธี มีคณะครู นักเรียน ร่วมทั้งผู้ปกครองเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ภายใจงานมี การประกวดเต้นประกอบเพลง Cover Dance การสร้อยดาว การละเล่น เกมส์ต่างๆ  เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ในครั้งนี้อีกด้วย

ภาพ/ข่าว  ภัทรพงศ์  คำเปรม  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน