นักท่องเที่ยวแห่ "อบหมอก กอดหนาว ดูดาวที่เขาค้อ" ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563

publish : 29 พ.ย. 2563 อ่าน 8 ครั้งอำเภอเขาค้อ นับเป็นอำเภอที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีสภาพอากาศหนาวลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งปี อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย โดยมีนักท่องเที่ยวทั่วประเทศเดินทางมาสัมผัสความหนาวเย็น ปีละกว่า 2 ล้านคน  สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 19.00 น.ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่บริเวณจุดชมวิว ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ นายนิเวศน์  หาญสมุทร รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาว “อบหมอก กอดหนาว ดูดาว ที่เขาค้อ” ขึ้นเป็นประจำทุกปี  พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ที่พัก ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้บริการราคาเป็นธรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

 
นายภาคภูมิ  ภูมี นายอำเภอเขาค้อ กล่าวว่าอำเภอเขาค้อเป็นอำเภอที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีและมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก สามารถสร้างรายได้จากการขายสินค้าบริการให้กับพี่น้องประชาชนอำเภอเขาค้อและจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยกำหนดให้เป็นงานประเพณีประจำปีของอำเภอเขาค้อทุกปีและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในชุมชนสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการที่พัก ร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ สร้างการมีส่วนร่วมของส่วนราชการและภาคเอกชน ในการรักษาสภาพแวดล้อม และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อำเภอเขาค้อ พร้อมกำหนดจัดงานจำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 27–28 และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

 


นายนิเวศน์  หาญสมุทร รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่าเป็นที่ทราบว่า อำเภอเขาค้อมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากมาย ประกอบกับอำเภอเขาค้อมีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วประเทศนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวและเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเขาค้อแต่ละปีเป็นจำนวนมากและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนปีละหลายล้านบาท อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลตามมาตรการส่งเสริมการบริโภคและการท่องเที่ยวในประเทศ กระตุ้นการท่องเที่ยวแบบ “ไทยเที่ยวไทย” เพื่อชดเชยรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับมหภาค สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาค้อและจังหวัดเพชรบูรณ์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเขาค้อและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มากยิ่งขึ้น

นายศุภเดช  คำพุฒ / นายสมชาย  คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน