มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำนักงานใหญ่ กทม. มอบไออุ่น พร้อมถุงยังชีพ บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร 16 จังหวัดภาคเหนือ

publish : 22 พ.ย. 2563 อ่าน 13 ครั้งระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและ เลขาธิการฯ พร้อมด้วยนายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการ และ รองเลขาธิการฯ นางจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและเหรัญญิกฯ นำทีมคณะผู้บริหารฯ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ และ ทีมงานสังคมสงเคราะห์  ลงพื้นที่มอบผ้าห่มพร้อมถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง  ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ตำบลปอ ตำบลท่าข้าม ตำบลม่วงยาย  อำเภอเวียงแก่น ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้น 2,800 ชุด โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย และมูลนิธิกวงเม้งแม่สาย จังหวัดเชียงราย  เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี

 

 

 
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว  ประจำปี 2563 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  กำหนดมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ  ครอบคลุมพื้นที่กว่า  43 จังหวัด พร้อมมอบศาลาที่พักผู้โดยสารรวม 8 หลัง และถังบรรจุน้ำเพื่อการบริโภค รวม 28 ถัง รวมมูลค่าการดำเนินงานในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 26.2 ล้านบาท  นอกจากนี้  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังได้ยกทีมหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน [หน่วยแพทย์เคลื่อนที่]  นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ฯ  พร้อมด้วย นายฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน  นำทีมเจ้าหน้าที่ แพทย์อาสา และอาสาสมัครสมทบทีมสังคมสงเคราะห์ ออกบริการผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และอุตรดิตถ์  ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกจ่ายยา แจกแว่นสายตา แจกไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุ บริการตัดผมฟรีโดยจิตอาสา ตรวจคัดกรองเบาหวาน และกิจกรรมนันทนาการสำหรับเยาวชนในพื้นที่ โดยมีประชาชนเข้ารับบริการรวม 1,710 คน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ  พร้อมด้วย มูลนิธิศาลเจ้าปุนเถ่ากง-ม่า จ.พิษณุโลก และมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ เป็นผู้ประสานงานและร่วมจัดกิจกรรม ณ บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำพรม ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก และ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอน้ำปาด ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

 


กว่า 44 ปี ที่หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นหน่วยบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ ออกบริการประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่ชุมชนที่ขาดแคลน และพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 110 ปี  มูลนิธิฯ ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา  เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุก ๆ ด้าน ต่อไป ดังคำขวัญมูลนิธิฯ  “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” 

 

 

ชุติเดช ม่วงใจรักษ์ ผู้สื่อข่าว คมชัดลึก กทม.

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน