พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

publish : 21 พ.ย. 2563 อ่าน 8 ครั้งวันนี้  (21 พ.ย. 63) เวลา 10.00 น.ที่หอพระไตรปิฎกวัดโสธรวรารามวรวิหาร  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  นายไมตรี ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระราชปริยัติสุนทร  เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563  โดยมีนางจันทรรัตน์  ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา   พันเอกเฉลิม เนียมช่วย รองผอ.กอรมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ  คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน พ่อค้าและพุทธศาสนิกชนชาวฉะเชิงเทรา

 

 
ต่างพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีขาวและโทนสีเหลืองเข้าร่วมพิธีพร้อมเพรียง สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันนี้จัดเป็นครั้งที่ 3 ตามมติของที่ประชุมมหาเถรสมาคม ที่กำหนดจัดขึ้นทุกวันเสาร์จนถึงวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563  โดยจังหวัดฉะเชิงเทรากำหนดให้วัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นวัดศูนย์กลางของจังหวัด นอกจากนี้กำหนดให้วัดประจำอำเภอทั้ง 11 อำเภอจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า 

 


   รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ตลอดจนนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความตั้งใจของพุทธศาสนิกชน ในการหลอมรวมจิตใจ เพื่อให้เกิดความผาสุกของคนในประเทศ

สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทราติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน