สพป.เขต 1 เชิดชูโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสอบ O-NET สูงกว่าค่าระดับประเทศ

publish : 20 พ.ย. 2563 อ่าน 21 ครั้งผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 11 โรงเรียน โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติท่ามกลางคณะผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่มาร่วมกิจกรรมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมมะขามหวาน  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

 
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นเกียรติบัตรที่โรงเรียนทั้ง 11 แห่ง  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-net สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ปีการศึกษา 2562 ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  โรงเรียนดังกล่าว ได้แก่  1) โรงเรียนบ้านน้ำลัด  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 3) โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว   อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 4) โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 5) โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 6) โรงเรียนบ้านวังหินซอง อำเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์

 


7) โรงเรียนบ้านซับข่อย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 8) โรงเรียนบ้านโคกเจริญ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 9) โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 10) โรงเรียนบ้านกงกะยาง  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 11) โรงเรียนบ้านนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นายศุภเดช  คำพุฒ / นายสมชาย  คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน