สงขลาปิดการเข้าออกเพิ่มอีก2ช่องทางทั้งทางอากาศและทางน้ำ

29 มี.ค. 2563


วันนี้(29มี.ค.)จังหวัดสงขลา ได้เพิ่มมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด19 โดย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ออกคำสั่งให้ปิดช่องทาง เข้า-ออก ระหว่างประเทศในพื้นที่ จ.สงขลาเป็นการชั่วคราว เพิ่มอีก 2 ช่องทาง

                                                                                                                                         
     คือทางอากาศ ปิดช่องทาง เข้า-ออก ของสายการบินระหว่างประเทศของท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และเส้นทางทางน้ำให้ปิดช่องทาง เข้า-ออก ของเรือรับส่งผู้โดยสารและเรือนำเที่ยวระหว่างประเทศ ณ ท่าเรือน้ำลึกสงขลา ยกเว้นเรือขนส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในแหล่งผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย

                                                                                                                                        


      จากคำสั่งดังกล่าวส่งผลให้ขณะนี้จังหวัดสงขลาได้ปิดช่องทางเข้าออกทุกเส้นทางแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ปิดด่านพรมแดนไทยมาเลเซียทั้ง3 แห่งทั้งด่านสะเดา ด่านปาดังเบซาร์ และด่านบ้านประกอบ

                                                                                                                                                       

นภาลัย   ชูศรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.สงขลา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน