นทท.และชาวภูเก็ตให้ความร่วมมือ หลังประกาศจังหวัดขอความร่วมมือไม่ออกจากบ้านเรือนและที่พักตามเวลาที่กำหนด

29 มี.ค. 2563


เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 28 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา บรรยากาศบริเวณย่านการค้าตัวเมืองภูเก็ต ตามถนนสายต่างๆ อาทิ ถนนพังงา ถนนภูเก็ต วงเวียนหอนาฬิกา เป็นต้น ค่อนข้างเงียบเหงา รถชนิดต่างๆ ที่เคยวิ่งกันขวักไขว่ลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัดเจน แต่อาจจะมีให้เห็นบ้างในส่วนของรถจักรยานยนต์ที่ให้บริการรับจ้างส่งอาหารแบบเดลิเวอร์รี่ หรือรถยนต์ของผู้ที่อาจจะกำลังเดินทางกลับบ้านเรือนหรือมีธุระจำเป็น รวมถึงบริเวณถนนถลางซึ่งเป็นย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงค่ำจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ มาเดินเล่นพักผ่อนและถ่ายภาพกันเป็นจำนวนมาก แต่ช่วงค่ำคืนนี้ไม่พบแม้แต่คนเดียว ในขณะที่อาคารบ้านเรือนต่างๆ ก็ปิดเงียบ 
ทั้งนี้สืบเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตได้มีการออกประกาศฉบับที่ 7/2563  เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชน นักท่องเที่ยว งดการเดินทางเคลื่อนย้าย เคลื่อนที่หรือรวมกลุ่มนอกที่พำนัก อันสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคมเป็นต้นไป

 


โดยสาระสำคัญ สรุปได้ว่า ขอให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาพำนักอาศัยในโรงแรม คอนโด อาคารชุด สถานที่พัก บ้านพักอาศัย หรือที่พำนักอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน และประชาชนทั่วไปให้ชะลอหรืองดหรือมิให้ออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึงเวลา 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่ง ณ วันที่ 28 มีนาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อสะสมมากถึง 47 ราย ในจำนวนนี้กลับบ้านได้แล้ว 2 รายเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน

ณัฐวุฒิ นวลละออสุววรณ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ภูเก็ต
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน