สั่งปิดห้างเซ็นทรัลพลาซา!!ผู้ว่า ฯเมืองคอนสั่งปิดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช 14 วัน-ตั้งแต่ 29 มี.ค.-11 เม.ย. 2563

28 มี.ค. 2563


(28 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 28 มี.ค.63 เวลา 11.00 น. ผู้ป่วยสะสม 5 ราย รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 4 ราย รักษาหายกลับบ้าน 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 64 ราย รอผลการตรวจ 5 ราย

 
ในขณะที่นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนมีมติลงนามในประกาศเซ็นทรัลพลาชา นครศรีธรรมราช โดยในประกาศแจ้งถึง กรรมการผู้จัดการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาชา นครศรีธรรมราช พร้อมแนบสำเนาประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัตนครศรีรรมราช (ฉบับที่ 3)ลงวันที่ 28 มีนาคุม 2563 ความว่า ด้วยปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ในพื้นที่จังหวัดนครศรือรรมราช มีการแพรบาดและมีผู้สัมผัสเชื้อโควิดกับผู้ติดเชื้อเพิ่มากขึ้น ซึ่งมีความจำเป็นเร่งต่วนที่จะต้อง ดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019หรือโรคโควิด19 (COVD 19) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัตนครศรีธรรมราช

 


 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนคศรีธรรมราช จึงได้มีมติ ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัตนครศรีธรรมราช(ฉบับที่3)ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563  เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการนี้ตามข้อ 2 ของประกาศฉบับดังกล่าวให้ปิดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563  ถึงวันที่ 11  เมษายน 2563 เว้นแต่สถาบันการเงินธนาคาร ซุปเปอร์มาเก็ต  ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ และระบบสื่อสาร ร้านขายยา หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต.

ยุทธนะ  เตมะศิริ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน