งานครบรอบ 5 ปี มูลนิธิ กิรัน แคร์ ปันน้ำใจสู่เด็กและผู้สูงอายุ ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดทุ่งครุ กทม.

17 ต.ค. 2563


วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  นาย ธนาชิต ชูติกาญจน์ ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ พร้อม  นาง กิรันบาลา ชานเกอร์ ประธานมูลนิธิ กิรัน แคร์ ร่วมกันจัดกิจกรรม เนื่องในวันครบรอบ 5 ปี มูลนิธิกิรัน แคร์ มีการแจกจ่ายเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้สูงอายุ และได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆในชุมชนภายในเขตพื้นที่ทุ่งครุ ได้อิ่มท้องกันทั่วหน้า โดยภายในงานยังมีการตัดเค้กเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในการครบรอบ 5 ปี ของการก่อตั้งมูลนิธิขึ้นมา แล้วได้แจกจ่ายเค้กให้กับเด็กๆและ ผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน รวมทั้งประชาชนมาร่วมงานทุกๆท่านได้ทานด้วยกัน

 

 

 
ส่วนมูลนิธิ กิรัน แคร์ จดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 โดยมี นาง กิรันบาลา ชานเกอร์ เป็นประธานมูลนิธิ สถานที่ตั้งของมูลนิธิแห่งนี้  เลขที่ 39/269  ซอย ประชาอุทิศ 91 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ส่วนผลงานที่ผ่านมาในรอบ 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ กิจกรรมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ด้านที่อยู่อาศัย สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในชุมชนใต้สะพานโซน 1 เขตทุ่งครุ กทม. มีเป้าหมายในการจัดสร้าง 50 หลังคาเรือน ปัจจุบันสร้างเสร็จแล้ว 26 หลังคาเรือน ใช้งบประมาณในการจัดสร้างหลังละ 130,000 บาท รวมทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิน 3,380,000 บาท แล้วยังมีในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนใต้สะพานโซน 1 เขต ทุ่งครุ กทม. จำนวนทั้งสิ้น 11 หลังคาเรือน งบประมาณหลังละ 35,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 385,000 บาท และกิจกรรม ด้านการส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็ก และ เยาวชนที่ยากจน ส่วนเรื่องนี้ทางมูลนิธิ ได้จัดบริการรถรับ-ส่งนักเรียนที่อยู่ภายในชุมชนใต้สะพานโซน1 จากบ้านซึ่งอยู่ภายในชุมชน ไปโรงเรียนต่างๆ เนื่องจากชุมชนแห่งนี้อยู่ในซอยที่ลึก ไมมีรถเมล์ หรือรถประจำทางผ่านเข้าไป เด็กๆ ต้องเดินเท้าไปโรงเรียนซึ่งอยู่ห่างไกล เป็นประจำทุกวันซึ่งตรงนี้ทางมูลนิธิจึงเล็งเห็นถึงความลำบากและจำเป็นจริงๆ จึงจัดให้มีรถรับ-ส่ง นักเรียน 2 คัน โดยแบ่งรถ คันที่ 1 ไปรับ-ส่ง ที่โรงเรียนวัดทุ่งครุ ( พึ่งสายอนุสรณ์ ) และโรงเรียนวัดบัวผัน แล้วรถคันที่ 2  รับ-ส่ง ที่โรงเรียน ราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมึดอุทิศ ) , อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย , โรงเรียนนาหลวง , โรงเรียนวัดพุทธบูชา แล้วยังมีกิจกรรมให้การสงเคราะห์ ด้านอาหารแก่ผู้ขาดแคลน ส่วนเรื่องนี้ทางมูลนิธิได้บริจาคข้าวสาร และอาหารแห้งแก่ผู้ป่วย และผู้พิการในชุมชนพื้นที่เขตทุ่งครุ ทุกเดือน จำนวนทั้งสิ้น 7 คน เป็นเงินคนละ 1,400 บาท / เดือน รวมแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 9,800 บาทต่อเดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 235,200 บาท และกิจกรรมให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอื่นๆ ได้จัดมอบรถวิลแชร์ให้กับผู้พิการ , มอบแว่นตา , มอบทุนประกอบอาชีพ , มอบเงินให้ผู้ป่วยอัมพาตเป็นรายเดือน , มอบเสื้อผ้า , มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น และ มอบเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ  ส่วนกิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19 ทางมูลนิธิ ได้แจกข้าวสาร อาหารแห้ง และ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ กทม. จำนวน 25 ครั้ง แบ่งเป็น ครั้งละ 150 ชุด ชุดละ 340 บาท รวมเป็นเงิน 1,275,000 บาท  ส่วนกิจกรรมที่จะดำเนินการในปี พ.ศ.2563 ทางมูลนิธิมีแนวคิดที่จะพาผู้สูงอายุที่ยากจนในพื้นที่เขตทุ่งครุ ได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวพักผ่อนในสถานที่ต่างๆ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากเรื่องราวต่างๆ

 


ส่วนท่านผอ.เขตทุ่งครุ นาย ธนาชิต กล่าวว่า "กิจกรรมในวันนี้เป็นงานครบรอบ 5 ปี ของมูลนิธิ กิรันแคร์ โดยมาดาม กิรันบาลา ชานเกอร์ ที่ก่อตั้งมาจนครบ 5 ปี ส่วนในกิจกรรมวันนี้ก็จะมีชื่อว่า 'ปันน้ำใจสู่เด็กและผู้สูงอายุ เขตทุ่งครุ' มูลนิธิกิรันแคร์เองเนี่ยช่วยเหลือสังคมมามากมาย และมีโครงการสงเคราะห์อาคารที่พักให้กับผู้พิการ ในเขตทุ่งครุ 50 แห่ง ตอนนี้ ดำเนินการไปแล้ว 20 แห่ง ในเรื่องของการสร้างบ้านซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ ตอนนี้ก็ดำเนินการในชุมชนใต้สะพานโซน 1 ไปเรียบร้อยแล้ว และเด็กในแต่ละชุมชนต่างๆในเขตทุ่งครุ ก็ได้จัดกิจกรรมในเรื่องของการศึกษาด้วยเช่น การให้ทุนการศึกษา การสนับสนุนรถตู้รับส่งนักเรียนไปโรงเรียนในพื้นที่้เขตทุ่งครุ ทั้ง 8 แห่ง ที่เด็กไม่สามารถเดินทางเข้าออกไปโรงเรียนได้ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่น่าชื่นชมมูลนิธินึงที่ได้ช่วยเหลือสังคมมาตลอด ไม่ว่าจะช่วงที่ไวรัสโควิด 19 ระบาด ก็มอบถุงยังชีพให้กับผู้เดือดร้อน ที่ได้รับผลกระทบด้วย น่าเป็นแบบอย่างให้กับกลุ่มอื่น ที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปครับ"  ทางด้าน มาดามกิรันบาลา ชานเกอร์ ประธานมูลนิธิกิรันแคร์ กล่าวว่า "งานในวันนี้เป็นงานครบรอบ 5 ปี ของมูลนิธิกิรันแคร์ ซึ่งเราก็จะจัดสิ่งของมอบให้กับผู้สูงอายุในเขตทุ่งครุ  และเด็กในศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ด้วย ผู้สูงอายุที่มาในวันนี้ทั้งหมด 25 ท่าน สิ่งของที่มอบให้ก็จะเป็น ผ้าห่ม มุ้ง เสื้อคอกระเช้า รองเท้า เสื่อที่นอน ผ้าขนหนู และในวันนี้มีโปร์เจกใหม่เริ่มวันนี้เลยคือจะมาผู้สูงอายุไปเที่ยวเพื่อผ่อนคลายความเครียด เพราะทุกวันนี้ ลูกๆไม่มีเวลาที่จะพาผู้สูงอายุเหล่านี้ไปเที่ยวกัน เพราะมัวแต่ทำงานหาเงิน เราจึงอยากเห็นรอยยิ้ม เพื่อปันน้ำใจให้เค้ามีความสุข วันนี้ก็จะพาไปไหว้พระก่อน และพาไปป้อมพระจุล เสร็จแล้วพาส่งกลับบ้านตอนเย็นก็จะมีอาหารให้ทานด้วย ตัวมาดามเองชอบเด็กและผู้สูงอายุมาก อยากเห็นรอยยิ้ม อยากเห็นเค้ามีความสุข แล้วก็มีโครงการสร้างบ้านให้กับผู้พิการด้วยเสร็จและจะทำการส่งมอบให้กับผู้พิการที่ชุมชนใต้สะพานด้วยค่ะ"

 

ชุติเดช ม่วงใจรักษ์ ผู้สื่อข่าว คมชัดลึก กทม.

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน