สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย มอบ"ผักดีเพื่อน้อง"ให้กับ รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ต่อยอดเป็นรายได้ให้กับนักเรียนและซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กับโรงเรียน

16 ต.ค. 2563


วันที่ (16 ต.ค.63) ที่โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชวลิต ตั้งอริยกุล กรรมการบริหารสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย นายไตรทิพย์ อยู่สินธ์ ผู้จัดการสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย  พร้อมคณะ  ร่วมมอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีจำนวน 500 ซอง เช่น ผักบุ้ง ผักกาดขาว ผักคะน้า กวางตุ้ง ผักชี กระเพรา โหระพา แตงกวา และมะเขือ ให้กับโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางศิริพร กฤชสินชัย ที่ปรึกษาด้านประชาสังคม สำนักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นางวริทธิ์ธร  ภาคสุชล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  และ คณะ ร่วมรับมอบ
สำหรับเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกของสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ประกอบด้วย บริษัทพืชพันธุ์ตราสิงห์ บริษัทเจียไต๋  บริษัทเพื่อนเกษตรกร บริษัทอีสท์เวสท์ซีด บริษัททีเอสเอ และบริษัทไดนามิคพันธุ์พืช  มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเกษตร  และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต พร้อมนำไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรให้กับโรงเรียน ตามโครงการ "ผักดีเพื่อน้อง"  ที่ผ่านมามีการมอบเมล็ดพันธุ์ให้กับโรงเรียนต่างๆ ของแต่ละจังหวัดอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปี ซึ่งปี 2563 นี้ สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมพิเศษมอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีให้กับโรงเรียนจำนวน 10 โรงเรียน ที่มีแผนการเรียนการสอนเกษตรกรรม และมีความพร้อมในด้านการปลูก หรือการดูแล   และหลังจากโรงเรียนได้รับมอบเมล็ดพันธุ์จะต้องรายงานผลการดำเนินกิจกรรมให้กับสมาคมฯ  รับทราบ


 ด้านนางวริทธิ์ธร ภาคสุชล รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เปิดเผยว่า โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์เป็นโรงเรียนรัฐบาล ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนักเรียน 3,165 คน มีการเรียนการสอนวิชาเกษตรกรรมที่โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการปลูกพืชชนิดต่างๆ เสริมสร้างประสบการณ์และทัศนคติที่ดีเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงได้เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันโรงเรียนได้ทำการเกษตรจำนวน 50 แปลง หรือร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมดกว่า 18 ไร่ หลังจากได้ผลผลิตเต็มที่ จะนำไปจำหน่ายให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน


เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าวคมชัดลึกทั่วไทย ภาคกลาง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน