ประกันสังคมนครปฐมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19ทุกตารางนิ้ว

28 มี.ค. 2563


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ที่สำสักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ได้ฉีดพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโควิด-19  ทุกตารางนิ้ว ทั้งด้านในสำนักงาน 4 ชั้น และตึกเก็บเอกสาร โต๊ะทำงาน เก้าอี้นั้งรอของประชาชนและผู้ประกันตน และพื้นที่บริเวณที่จุดพักรอ ของประชาชน
นางสาวอุษา  ธีระวิทยเลิศ ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม และประกันสังคม สาขาสามพราน ได้มอบให้เจ้าหน้าที่บริหาร เวรประจำวันและผู้ที่เกี่ยวข้องนำ หจก.กิตติชัย คลีนนิ่ง นำอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ ฆ่าเชื้อ เพื่อหยุดการแพร่ของเชื้อไวรัสโคยิด-19  พร้อมทั้งได้สวมชุดป้องกันและอุปกรณ์ฉีดพ่น ตามแต่ละชั้นในสำนักงาน และบริเวณห้องประชุม ห้องทำงานแต่ละฝ่าย ห้องทำงาน จุดบริการประชาชน ทั้งด้านนอก และด้านในสำนักงาน บริเวณพื้นทางเดิน ห้องนำ้ ยานพาหนะ สถานที่จอดรถ ห้องอาหาร จุดพักนั่งรอ ของประชาชนและผู้ประกันตน  พื้น เพื่อความปลอดภัยในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19   สร้างความมั่นใจของประชาชน ผู้มาติดต่องานประกันสังคม และความปลอดภัยกับบุคลากรประกันสังคม  ในฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19


ซึ่งยาฆ่าเชื้อเป็นนำ้ยาฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพสูงส่วนผสมเนื้อเดียวกันออกฤทธิ์เสริมกันในการฆ่าเชื้อไวรัส ไข้หวัดสายพันธุ์ 2009 (H1N1)  ไข้หวัดนก H5N1 โรคซาร์ส โรคมือใเท้า ปาก ไวรัสโคโรนา แบคทีเรีย เชื้อรา และยีสต์ ได้อย่างรวดเร็ว ออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้นานในทุกสภาพพื้นผิวที่มีแม้สารอินทรีย์ เช่นเศษอาหาร มูลสัตว์ คราบเลือดปนเปื้อนอยู่ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อมเป็นต้น

 


ปนิทัศน์ มามีสุข   นส.ปณิดา มามีสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.นครปฐม

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน