กรุงเก่าจัดการประชุมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 25 จังหวัดภาคกลาง แลกเปลี่ยนความรู้กลับไป ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามเป้าหมายนโยบายรัฐบาล

15 ต.ค. 2563


เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภาณุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางมาเป็นประธาน ในการ จัดการประชุมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 25 จังหวัดภาคกลาง  พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา นายบดินทร์  เกษมศานติ์  นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยมี  ดร.ธวัชชัย  นิมา ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับโดยมี กำนันผู้ใหญ่บ้าน 25 จังหวัดภาคกลางกว่า 100 คนเข้าร่วม


 
ทั้งนี้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นตัวแทนของกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฎิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความตั้งใจเสียสละทุ่มเทความรู้ความสามารถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบล  หมู่บ้าน  อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด   ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยถือเป็นตัวแทนภาครัฐในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน   การสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ


ซึ่งในวันนี้ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  การปฎิบัติหน้าที่การสร้างเสริมความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งเป็นการพบปะพูดคุยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของชมรมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และ  ให้นำความรู้และแนวทางการปฏิบัติต่างๆที่ได้รับจากการประชุมในวันนี้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกชมรม กำนันผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่ทั้ง 25 จังหวัดต่อไป

เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผอ.ข่าวคมชัดลึกทั่วไทย ภาคกลาง

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน