จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

publish : 15 ต.ค. 2563 อ่าน 9 ครั้งผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและสรรหาครูผู้เพื่อเข้ารับการคัดเลือก โดยสิ้นสุดการปิดรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 7 คน ดังนี้

 

 

 

 

 
1).นางกุมารี ทับทิมหล้า ครูชำนาญการโรงเรียนหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 2).นางศศิธร คตสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 3).นางชโลธร กีรติศักดิ์กุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 4).นายแดนชัย สิงห์สนิท ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 5.) นางนงเยาว์ นาพิมพ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 6).นางรชยา ฉั่วตระกูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวังลึก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 7).น.ส.นวพร กะกุคำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดงขวาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

 

 

 

 


สำหรับการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการฯ มีข้อกำหนดในการพิจารณาจากเอกสาร หลักฐานประกอบการนำเสนอผลงานให้ผู้เสนอชื่อครูและครูที่ได้รับการเสนอชื่อมานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและกลั่นกรองผลงาน รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่คณะกรรมการฯรวบรวมได้ด้วยวิธีต่างๆ โดยคัดเลือกให้เหลือเพียงจำนวน 3 คน ซึ่งการดำเนินงานจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ ขอบคุณภาพ/ข่าว จากสำนักงาน ปชส.จ.เพชรบูรณ์

 

 

 

นายศุภเดช  คำพุฒ / นายสมชาย  คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เพชรบูรณ์

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน