ผู้ว่าปากน้ำมอบอุปกรณ์และยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้ท้องถิ่นพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 ให้ชาวบ้าน

28 มี.ค. 2563


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย  อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นประธานมอบอุปกรณ์และยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 และอุปกรณ์การป้องกัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้นำไปพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายธฤต สำราญเวทย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  นายวิมล มงคลเจริญ  ปลัด อบจ.สมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.  นายศรายุทธ ไชยกอง ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองสมุทรปราการ   นายอิทธิชัย ชูเรณู  ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ   นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดและ นายพิริยะ โตสกุลวงศ์  กรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นสักขีพยาน และมีตัวแทนจากองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เดินทางมารับมอบอุปกรณ์และน้ำยาฆ่าเชื้อร่วมทั้งสิ่งของต่าง ๆ เพื่อนำไปพ่นฆ่าเชื้อให้ประชาชนในพื้นที่ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19     
นายชาติชาย อุทัยพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  ได้กล่าวว่า   จังหวัดสมุทรปราการได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ขึ้น พร้อมทั้งได้เตรียมความพร้อมในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับฆ่าเชื้อพร้อมทั้งน้ำยาฆ่าเชื้อมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำกลับไปพ่อฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19  ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม เป็นการป้องกันและควบคุมโรคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการจัดหายา เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ประกอบไปด้วย แอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 100 ถัง, แอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 20 ลิตร จำนวน 250 ถัง  ,  แอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 100 ถัง   ,   แอลกอฮอล์ล้างมือ ชนิดขวดปั๊ม ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 5,500 ขวด ,   เจลฆ่าเชื้อโรค ชนิดขวดปั๊ม ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 1,800 ขวด ,เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด จำนวน 2,000 เครื่อง , เครื่องพ่นสะพายหลัง แบบแบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 ลิตร จำนวน 500 เครื่อง ,  น้ำยาฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 3.8 ลิตร จำนวน 2,000 ขวด  , ตลอดจนชุดป้องกันสารเคมีและแว่นตา จำนวน 500 ชุด  ,  และถุงมือป้องกันสารเคมี จำนวน 100 กล่อง (กล่องล่ะ 100 ชิ้น) ที่จำเป็น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตจังหวัดสมุทรปราการ นำไปพ่นฆ่าเชื้อไวรัส โควิด 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 ต่อไป


 

สุธินันท์ คงสินธ์ / สุรศักดิ์ คงสินธ์ / ธนวัต นาคขำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจ.สมุทรปราการ  
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง