เลยคุมเข้มตั้ง 6 ด่าน ตรวจสกัดเชื้อไวรัสโควิด- 19

28 มี.ค. 2563


เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2563  ผู้สื่อข่าวเดินทางไปสังเกตการณ์ตั้งจุดคัดกรองการเดินทางสู่เมืองเลยที่จุด ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย  ทีมีรถเข้า-ออก มากเพราะเป็นประตูใหญ่ของเมืองเลย จาการสอบถาม จนท.ทราบว่า การทำงานจุดนี้หนักบุคลากรประจำจุดนี้ทำงานกันไม่หยุด    เพราะประชาชนใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก   ณ วันนี้ยังไม่มีคนไข้หนักหรือต้องเฝ้าระวังสอบสวนโรคแต่อย่างใด  มีเพียงอุณหภูมิสูงเกินบ้างก็ให้นั่งพักที่มีอากาศถ่ายเท และทำการตรวจวัดใหม่ ก็ลดลง  เนื่องจากอาจเกิดจากจากขับรถ นั่งโดยสารในรถมานาน ประอบกับอากาศร้อน สวมหน้ากาก  และความเครียด กังวล  เป็นต้น  หากตรวจหลายครั้งไข้ยังสูงหรือมีอาการเข้าหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข  ก็จะบันทึกลงขื้อมูลและส่งต่อไปที่โรงพยาบาลในพื้นที่ต่อไป

เลยคุมเข้มตั้ง 6 ด่านตรวจสกัดเชื้อไวรัสโคอิด- -19นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเลย   กล่าวว่า   วันนี้เป็นวันที่สามตามนโยบ่ายภาครัฐเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  จึงประกาศยกระดับมาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าออกในเขตจังหวัดเลย โดยร่วมมือกับทาง ทหาร ตำรวจ ปกครองจังหวัดเลย สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ตั้งจุดคัดกรอง 6 จุด ป้องกัน โควิด-19 ตั้งจุดตรวจคัดกรองที่ประตูสู่เมืองเลย  ประกอบด้วย  จุดที่ 1 จุดตรวจ ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง  จุดที่ 2 จุดตรวจ ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย  จุดที่ 3 จุดตรวจบ้านห้วยขอบ อ.ปากชม  จุดที่ 4 จุดตรวจเวียงชัย อ.นาด้วง และ จุดที่ 5 จุดตรวจเอราวัณ  อ.เอราวัณ  และ จุดที่ 6 ต.เลยวังไวย์ อ.ภูหลวง จ.เลย
         

เลยคุมเข้มตั้ง 6 ด่านตรวจสกัดเชื้อไวรัสโคอิด- -19

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม กล่าวอีกว่า     สำหรับมาตรการเรื่องการคัดกรองประชาชนที่จะเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่จังหวัดเลย ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาจจะกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันบ้าง โดยเฉพาะการสัญจรไป-มาของประชาชน เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด จำเป็นจะต้องคัดกรอง หลายจุด ประชาชนอาจจะไม่ได้รับความสะดวกบ้าง ก็ต้องขออภัย  จากการปฏิบัติทั้ง จุดตรวจคัดกรองนั้น  ยังไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการ คือ ไข้สูง ไอ  จาม กล้ามเนื้ออ่อนแรง   ซึ่งหากพบก็จะมีแพทย์ พยาบาลประจำดูแลตามระเบียบ ขั้นตอนอยู่แล้ว

 

 

บุญชู  ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน