สุราษฎร์ธานีรวมพลัง ร่วมงานสดุดีเทิดไท้องค์ราชันถวายความจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยิ่งใหญ่

12 ต.ค. 2563


เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 12 ตุลาคม 2563 บริเวณหน้าซุ้มเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นักเรียน นักศึกษา และตัวแทนกลุ่มสตรี รวมถึงข้าราชการ ในจังหวัดสุราษฎร์ฯ กว่า 5000 คน ร่วมกันแปรอักษรรูปเลข ๑๐ กรอบหัวใจ  ร่วม “ สดุดีเทิดไท้องค์ราชัน ” เพื่อแสดงความจงรักภักดีพร้อมกันร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า พสกนิกรชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดไท้องค์ราชัน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีของประชาชนที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และตระหนักถึงบทบาทสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโอง การ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นพระราชปณิธานมุ่งมั่นในการพัฒนาชาติต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่ 9

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราช ทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular  Swab Unit)” ในโครงการเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องมือแพทย์พระราชทานให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งประชาชนที่มาตรวจรักษาจนถึงปัจจุบันยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น


สำหรับพิธีในวันนี้ นอกจากการแปรขบวนแล้ว ยังมีนางสาวชุติมา ภมร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ในนามผู้แทนเยาวชน นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวอาเศียรวาทแสดงความจงรักภักดี และการแสดงวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ประกอบวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจ

โดยนักเรียน นักศึกษา 5 สถาบันร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 45 และสมาชิกพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากทั้ง 19 อำเภอ จำนวน 1,600 คนในชุดไทยสีเหลือง ได้ฟ้อนรำหมู่แสดงถวาย “ สดุดีเทิดไท้องค์ราชัน ” ประกอบการขับร้องประสานเสียงเพลงต้นกล้าของแผ่นดินของนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) จำนวน 200 คน เมื่อจบเพลงผู้ร่วมงานทั้งหมดกว่า 5,000 คนได้เปล่งเสียง “ ทรงพระเจริญ ” 3 ครั้งดังกึกก้อง ปิดท้ายด้วยผู้ร่วมงานร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และวงโยธวาทิต 5 วงบรรเลงหมู่พร้อมกัน

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน