พสกนิกรเมืองคนดีจัด สดุดีเทิดไท้องค์ราชัน ถวายความจงรักภักดีแปรอักษรรูปเลข ๑๐ กรอบหัวใจ

12 ต.ค. 2563


เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ซุ้มเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด  สุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีงาน “ สดุดีเทิดไท้องค์ราชัน ” โดยประกอบพิธีเปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยมีข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ประชาชน  นักเรียน นักศึกษาและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ร่วมในพิธีกว่า 5,000 คน ซึ่งทั้งหมดร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา
ในโอกาสนี้  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีและนักเรียน 6 สถาบัน รวม 1,500 คน ได้มีการแปรอักษรรูปเลข ๑๐ ล้อมด้วยกรอบหัวใจธงชาติดวงใหญ่สวยงาม โดยมีนางสาวชุติมา ภมร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ในนามผู้แทนเยาวชน นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวอาเศียรวาทแสดงความจงรักภักดี และการแสดงวงโยธวา ทิตบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ประกอบวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจ โดยนักเรียน นักศึกษา 5 สถาบันร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 45 และสมาชิกพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากทั้ง 19 อำเภอ จำนวน 1,600 คนในชุดไทยสีเหลือง ได้ฟ้อนรำหมู่แสดงถวาย “ สดุดีเทิดไท้องค์ราชัน ” ประกอบการขับร้องประสานเสียงเพลงต้นกล้าของแผ่นดินของนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) จำนวน 200 คน ซึ่งเมื่อจบเพลงผู้ร่วมงานทั้งหมดกว่า 5,000 คนได้เปล่งเสียง “ ทรงพระเจริญ ” 3 ครั้งดังกึกก้อง ปิดท้ายด้วยผู้ร่วมงานร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และวงโยธวาทิต 5 วงบรรเลงหมู่พร้อมกัน


นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า พสกนิกรชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันจัดกิจจกรรมเทิดไท้องค์ราชัน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีของประชาชนที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และตระหนักถึงบทบาทสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโอง การ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นพระราชปณิธานมุ่งมั่นในการพัฒนาชาติต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่ 9

เจนจิรา ศรีวิรัก ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน