ชาวมุสลิม กรุงเก่า จัดงานเมตตาสู่อาบียิ้ลฮูดา 2563 สนับสนุนการศึกษา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ มัสยิดอาลียิ้ลฮูดา

11 ต.ค. 2563


เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 10 ต.ค.63   ที่ มัสยิดอาลียิ้ลฮุดา  ม.1  ต.บ้านคลัง  อ.บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา  ดร.ธวัชชัย นิมา   ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธานเปิดในพิธี จัดงานเมตตาสู่อาบียิ้ลฮูดา 2563  โดยมีนายอดุลย์ ดาวเรือง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานการจัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน   วัตถุประสงค์การจัดงาน เมตตาสู่อาบียิ้ลฮูดา 2563  เพื่อหาเงินรายได้บำรุงกิจกรรมทางมัสยิด สนับสนุนการเรียนศึกษาของเด็กนักเรียนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม  ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 20 คน อีกทั้งยังหาทุนทรัพย์ซื้อที่ดินเพิ่มเนื่องจากพื้นที่ ภายในมัสยิดอาลียิ้ลฮูดาคับแคบ  

ซึ่งภายในงานได้มีการออกร้านค้าการกุศล จำนวน 18 ร้าน  มาเปิดขายอาหาร ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน  โดยรายได้ทุนและกำไร จะมอบให้เป็นการกุศลกับ มัสยิดอาลียิ้ลฮูดา ทั้งหมด  มีการแสดง นาซีด จากสถาบันอาลียิ้ลฮูดา  อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน กิจกรรมตอบ ปัญหาการเรียนการสอนของเด็กนักเรียน  และ ยังมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง การเทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยอาจารย์ประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่พูดถึงประเทศไทยซึ่งมีพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถ เป็นพระมหากษัตริย์ชาตินักรบที่ปกป้องกอบกู้เอกราชเอกราชอธิปไตยมาช้านาน กว่าจะมาเป็นประเทศไทยทุกวันนี้ เราเป็นคนไทยต้องปกป้องหวงแหนไม่ให้มาล้มล้างทำลายสถาบันได้
ดร.ธวัชชัย นิมา  ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีมัสยิด 64 มัสยิด 16 อำเภอจำนวนกว่า 120,000 คน ในวันที่ 13 ตุลาคมที่จะถึงนี้ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของคนไทยและคนทั้งโลก  ในฐานะพสกนิกรชาวไทยมุสลิม  จึงขอแสดงความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณคุณงามความดีของพระองค์ท่าน  ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมุสลิม และคนไทยทั้งชาติ โดยแบ่งแยกศาสนา ตนในฐานะเป็นที่เป็นคนไทยชาวมุสลิม  จึงต้องออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  ที่ยังเป็นสถาบันหลักที่สำคัญของชาติ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย  ให้หลุดพ้นจากผู้ที่คิดที่ล้มล้างสถาบันหลักของชาติต่อไป


การออกมาปกป้องสถาบันของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน มิได้ปิดกั้นการแสดงออกของคนใดคนหนึ่ง  ที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย ซึ่งการชุมนุมเรียกร้องทุกคนสามารถทำได้ตามระบอบประชาธิปไตย   แต่ไม่ควรที่จะมีการกล้าวล่วงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์จนเกินขอบเขตดั่งที่กระทำอยู่  จึงอยากผู้ที่กระทำการอยู่คิดให้ดี   และขอให้ผู้ปกครองได้ ตักเตือนลูกหลานและให้มีความเช้าใจ ศึกษาประวัติศาสตร์ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดี   

นอกจากนี้ยังมีการยังได้นิมนต์พระครูสังฆภารวิจิตร เจ้าคณะตำบลพระขาว เจ้าอาวาสวัดพระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา  เป็นตัวแทนฝ่ายพุทธศาสนา มาร่วมกิจกรรมพหุวัฒนธรรม ในการถ่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างพุทธกับมุสลิม ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข สมานฉันท์ปรองดอง

 

ภาพ ข่าว เกียรติยศ ศรีสกุล ผอ.ข่าว คมชัดลึกทั่วไทย  ภาคกลาง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน