ร.ร.อนุบาลชุมพร คว้าถ้วยพระราชทาน ดนตรีไทย ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 11

8 ต.ค. 2563


 การประกวดดนตรีไทย ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราขเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เมื่อวันที่ 1 - 2 เมษายน 2563 ที่ จ.สุราษฎร์ธานีผ่านมา

ผลปรากฎว่า โรงเรียนอนุบาลชุมพรสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ 2 รางวัลได้แก่ รางวัลชนะเลิศประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์เครื่องคู่และประเภทวงอังกะลุง ระดับชั้นปฐมศึกษา ระดับภาคใต้ โดยมี นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานรับมอบถ้วยพระราชทาน ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร
นายศักดิ์สิทธิ์ แร่นอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมพร กล่าวว่า เป็นความภูมิใจของชาวชุมพร ที่ลูกหลานของเราได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ ที่สำคัญก็คือผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นคณะครูที่เป็นผู้สอน ,ผู้ปกครองที่ช่วยให้การสนับสนุนและเสียสละเวลาระหว่างที่ทำการฝึกซ้อมอย่างหนัก

 


จนทำให้เราได้รับถ้วยพระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ท่านมีความสามารถและมีพระประสงค์ที่จะอนุรักษ์ดนตรีไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบต่อไป

     สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้เป็นความสำเร็จของพี่น้องและชาชนชาวชุมพรทั้งภาครัฐ - เอกชน ได้ช่วยกันสนับสนุนจนทำให้ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานมาในครั้งนี้

ธนสร นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชุมพร

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน