ชาวบ้านร้องขอผ่านชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านนาเดิม เป็นตัวกลางประสานแขวงทางหลวงสร้างจุดกลับรถ 4 ปีเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตต่อเนื่อง

5 ต.ค. 2563


ชาวบ้านและผู้ใช้ถนนร้องขอผ่านชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านนาเดิม ให้เป็นตัวกลางประสานแขวงทางหลวงสร้างจุดกลับรถในระยะ 5 กิโลเมตร ในช่วง 4 ปีเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 20 รายชาวบ้านและผู้ใช้ถนนร้องขอผ่านชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านนาเดิม ให้เป็นตัวกลางประสานแขวงทางหลวงสร้างจุดกลับรถในระยะ 5 กิโลเมตร ในช่วง 4 ปีเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 20 ราย
นายเธียร์พงศ์ สุดสงวน  เลขานุการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมาทางชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านนาเดิมได้รับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้านและผู้ใช้ถนน  ร้องขอให้ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านนาเดิมเป็นตัวกลางในการประสานงานกับแขวงการทางเพื่อให้มีการสร้างจุดกลับรถเพิ่ม

เนื่องจากในช่วงถนนสายเอเซีย41ตั้งแต่ทางตัดถนนสายเซ้าว์เทริน์ซีบอดร์ไปจนถึงสี่แยกบ้านนาเดิมระยะทาง 5 กิโลเมตรไม่มีจุดยูเทิรน์ให้กับชาวบ้านในพื้นที่สร้างความเดือนร้อนให้กับชาวบ้านที่จะต้องใช้จุดกลับรถรวมระยะทางไปกลับกว่า 10 กิโลเมตร จึงทำให้ชาวบ้านต้องใช้วิธีกลับรถตามจุดร่องน้ำกลางถนนเป็นจุดกลับรถ ที่ชาวบ้านข้ามกันเองไม่น้อยกว่า 27 จุด ในระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ชาวบ้านใช้เป็นอันตรายมาก


ซึ่งเรื่องนี้ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านนาเดิมได้ประสานผ่าน อบต.ไปยังแขวงการทางหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขให้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วง4 ปีที่ผ่านมา ทำให้ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางดังกล่าว เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 20 ราย ผู้ใช้รถบนถนนเส้นทางดังกล่าวได้รับความเดือนร้อน คาดว่าหากไม่มีการสร้างจุดกลับรถเพิ่มในระยะ 2.5 กิโลเมตร จะสามารถลดอุบัติเหตุลงได้ อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวที่เป็นจุดที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าส่องสว่างทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย

 ดังนั้นทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านนาเดิมจึง อยากจะให้แขวงการทางนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาในการสร้างจุดกลับรถเพิ่มเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไป

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน