บุรีรัมย์ รมว สาธารณสุข เร่งช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต หลังพบยอดผู้ป่วยพุ่ง

4 ต.ค. 2563


วันนี้ที่ 4 ต.ค 2563 ที่ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา 3 (อบจ.เก่า) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสารธารณสุข นายแพทย์ พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการสารธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 ได้ร่วมเปิดหน่วยบริการศูนย์ไตเทียมชัยบุรี ที่จังหวัดบุรีรัมย์

การเปิดหน่วยงริการศุนย์ไตเทียมดังกล่าว หลังจากพบจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นลำดับ  โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตที่ไม่ปฏิบัติตนตามแผนการรักษาจะส่งผลการเสื่อมของไตทำให้เข้าสู่ภาวะไตวายที่มีความรุนแรงมากจนถึงขั้นไตวายระยะสุดท้าย
ซึ่งนับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลก ที่จะต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไต ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงเฉลี่ยประมาณ 240,000 บาท ต่อคนต่อปี ส่งผลกระทบต่อภาระค่ารักษาพยาบาลทั้งส่วนของโรงพยาบาล ผู้ป่วย และครอบครัวเป็นอย่างมาก

นายอนุทินกล่าว่า จากข้อมูล Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2563 เขตสุขภาพที่ 9  มีจังหวัดชัยภูมิ ,นครราชสีมา ,บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังมากถึง 89,326 คน เฉพาะบุรีรัมย์มีจำนวน 36,326 คน เป็นผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย 2,030 คน

ในจำนวนนี้ได้รับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจำนวน 801 คน คิดเป็น 104,130 รอบ ปัจจุบันมีหน่วยให้บริการบำบัดทดแทนไตเทียมด้วยเครื่องไตเทียมทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนจำนวน 3 แห่ง มีเครื่องจำนวน 72 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการ


ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและขยายงานบริการให้ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายได้รับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการและเข้าถึงบริการได้ง่าย

โดยจ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียมนับว่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียง  ลดระยะเวลาการรอคอย ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ลดภาระค่าใช้จ่าย มีความพึงพอใจต่อระบบบริการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังช่วยลดความแอดอัดของโรงพยาบาลรัฐอีกด้วย

ภาพ/ข่าว อุดร ลาดธรรมา ผุ้สือข่าวจังหวัดบุรีรัมย์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน