มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง โคราช จัดพิธีเปิดวิหารสาขาของมูลนิธิฯ

4 ต.ค. 2563


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 4 ตุลาคม 2563 ที่วิหารสาขาของมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง นครราชสีมา  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  นาย วิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   เป็นประธานพิธีเปิดวิหารสาขาของมูลนิธิ ฯ   โดยมี นาง ณัฎฐีนีภรณ์ จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา   และมี  นาย อนันต์ บูรณะบัญญัติ  ประธานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน  หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง นครราชสีมา  เป็นผู้กล่าวรายงาน   และมี นาย วิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม นายกสมาคมพุทธมามะกะสงเคราะห์ การกุศลแห่งประเทศไทย  กล่าวแสดงความยินดี  นาย สุเทพ ณัฐกานต์กนก รองประธานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน  หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง  ในฐานะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน   และมี  ที่ปรึกษาเม่งเลี้ยง คณะกรรมการบริหารเม่งเลี้ยง  คณะกรรมการมูลนิธิในเครือเม่งเลี้ยงทั้ง 65 แห่ง ผู้นำองค์กร หน่วยงานราชการ มูลนิธิ สมาคม ชมรมตระกูลแซ่ต่าง ๆ  ในจังหวัดนครราชสีมา  เข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

 

 

 
นาย อนันต์ บูรณะบัญญัติ  ประธานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน  หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง นครราชสีมา กล่าวว่า วิหารแห่งนี้ได้เริ่มต้นแนวความคิดการขยายสาขา หลังจากพิธีเก็บศพไร้ญาติครั้งที่ 6 เสร็จสิ้นลง ได้ซื้อที่ดินแปลงนี้ประมาณ 2 ไร่ เพื่อทำเป็นวิหารสาขาของมูลนิธิ ฯ  เนื่องจากสาธุชนในจังหวัดนครราชสีมา เลื่อมใสศรัทธาองค์เทพยดาทั้งแปด ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์สมัยประธานศักดา อัศวกุล ต่อเนื่อง ประธาน ธวัชชัย วิมลวัตรเวที  จนถึงประธาน ชัยวัฒน์ ชัยธนะกาญจน์กุล  มาแล้วเสร็จในสมัยตนเองในปี พ.ศ. 2561 ในปีนั้นไม่มีฤกษ์เปิดได้ 

 

 

 


จนกระทั่งปลายปี พ.ศ. 2563 ได้รับพระราชโองการจากองค์เง็กเซียนฮ่องเต้ให้ทำพิธีมหามงคลสมโภชในวันนี้   การจัดงานในครั้งนี้ไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ต้องมีการจัดเตรียมแผนปฏิบัติการตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางหน่วยราชการ   และภายในวิหารแห่งนี้ประกอบด้วยองค์เทพถึง 83 องค์ ซึ่ง ประกกอบด้วย พระพุทธโสธร  องค์เทพยดาทั้ง 8 องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม  องค์ไต่ฮงกงโจวซือ  องค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภครบทั้ง 5 ปาง องค์ไท่ส่วยเอี้ยที่ดูแลประจำปีเกิดครบ ทั้ง 60 องค์  

 

 

 

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์ คาบพิมาย ผผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน