ชิงอธิการบดี ม.รามคำแหงเดือด สถาพร เปิดนโยบายพลิกโฉมสถาบัน ผุดสวัสดิการให้บุคลากร กระแสตอบรับพุ่ง

2 ต.ค. 2563


เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดแถลงนโยบายผู้สมัครเข้ารับการสรรหา เป็นอธิการบดี ต่อบุคลากรสายคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างฯ และนักศึกษา โดยมีผู้สมัคร 3 ราย ประกอบด้วย ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ หมายเลข 1 ผศ.ดร.สถาพร สระมาลีย์ หมายเลข 2 และ รศ. ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว หมายเลข 3

ผศ.ดร.สถาพร สระมาลีย์ หมายเลข 2 ได้แถลงนโยบาย ชูสโลแกน ทำได้ไว ทำได้จริง 100 % มุ่งพลิกโฉมมหาวิทยาลัย สร้างความเป็นเลิศ กระจายงาน กระจายรายได้ของบุคลากร การสร้างสวัสดิการเป็นรายได้ นอกจากเงินเดือน พร้อมเรียกคืนสิทธิจ่ายเต็มเงินเดือนของพนักงานสายอาจารย์ คืนสิทธิ์ค่าคุมสอบ ปรับค่าคุมสอบให้กลับมาเช่นเดิม การคืนสิทธิการเรียนภาษาจ่ายคืน 5,000 บาท และภาษาที่ 2 จะได้เพิ่มอีก 5,000 บาท รวมถึงการจัดสรรงบประมาณการทำวิจัยแก่คณาอาจารย์ คณะละ 1 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน มีนโยบายนักศึกษาจบไว ด้วยการสอบ eTesting ยุคใหม่ ให้นักศึกษาสาขาวิทยบริการฯในต่างจังหวัด ค่าหน่วยกิตเหลือ 25 เท่ากับส่วนกลาง มหาวิทยาลัย พร้อมจัดตั้ง ”ตู้ลงทะเบียนเรียนอัจฉริยะ” เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาที่ไม่สะดวกในการใช้สมาร์ทโฟนและ On line หรือสำหรับผู้มาลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย ตลอดจนดำเนินโครงการ” เรียนรามวันแรกมีงานทำ” จัดหารายได้ให้นักศึกษาโดยทำข้อตกลง กับ ภาคเอกชนเจ้าของกิจการ หาตลาดแรงงาน รองรับภายหลังสำเร็จหลักสูตรการอบรมระยะสั้น ส่วนลูกจ้างมหาวิทยาลัยเกษียณรับบำเหน็จ 5 เท่าของเงินเดือน นอกจากนี้ ยังระบุว่าจะนำทุกอาคารกลับมาใช้งานโดยไม่ทิ้งร้าง และเอาผิดทางอาญาและแพ่งกับผู้ที่สร้างความเสียหาย

ขณะที่ ผศ.ดร.สืบพงศ์ ปราบใหญ่ หมายเลข 1 ได้ประกาศ นโยบายการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา ยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการ ผลักดันโครงการวิจัยหลังโควิด-19 รวมถึงสวัสดิการแก่บุคลากร ลูกจ้าง ด้าน ผศ.ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว หมายเลข 3 ออกหาเสียงด้วยการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการศึกษาและการบริการ เชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เข้ากับนโยบายของรัฐบาล การกระตุ้นยอดนักศึกษาให้เรียนต่อปริญญาโททันที การเพิ่มความหลากหลายของนักศึกษา ด้วยการเจาะกลุ่มผู้สูงอายุ ทหารเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา พร้อมมีนโยบายอยากสอบเมื่อไหร่ก็สอบ เพื่อผ่อนภาระและความแออัดการสอบลง
สำหรับการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหงครั้งนี้มีคนขอใบสมัคร 13 ราย แต่มีผู้ยื่นใบสมัครเพียง 4 คน ถูกตัดสิทธิ์ 1 คน เหลือผู้ชิงตำแหน่ง 3 คน โดยนายสถาพร สระมาลีย์ และ นายปรัชญา ชุ่มนาเสียว เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ขณะที่นายสืบพงษ์ ปราบใหญ่ เป็นนักวิชาการ และเป็นลูกเขย นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม อดีตปลัดคมนาคม ที่ถูกปล้นสินสอดในแต่งงาน ได้ร่วมชิงตำแหน่งด้วย โดยขั้นตอนต่อไปคือ การเปิดให้ใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 นี้ ทั้งส่วนกลาง และสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด

ภาพ/ข่าว: สมพร หลงจิ

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน