กฟผ.โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี สานฝันเยาวชน จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน กฟผ.

30 ก.ย. 2563


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 29 ก.ย.63 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬากลางอำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายดำรงค์  ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้  นายทิณรา บัวเกตุ หัวหน้ากองการผลิตไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี นายอภินันท์ วรรณดี ที่ปรึกษาฯ และคณะผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพฐ.2  อ.พุนพิน ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน กฟผ.-สพฐ. คัพ ครั้งที่ 2 โดยมีนักเรียนเครือข่ายสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต 2 อำเภอพุนพินส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมจำนวนมาก
นายดำรงค์ กล่าวว่า โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ได้รับอนุมัติงบประมาณให้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนเครือข่ายสำนักงานการศึกษาชั้นพื้นฐานขต 2 อำเภอพุนพิน ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากแผนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน เครือข่ายสำนักงานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เขต 2 อำเภอพุนพิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ นักกีฬา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน 4 เครือข่าย ในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต 2 อำเภอพุนพิน  ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต 2 อำเภอพุนพิน พร้อมคณะครู และบุคลากร รวมถึงองค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวชุมชนอำเภอพุนพิน อย่างดียิ่ง


ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยมีการจัดการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศมาแล้วใน 4 เครือข่าย ตั้งแต่วันที่ 13-22 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด จำนวน 39 โรงเรียน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธภาพระหว่าง กฟผ.โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีกับเครือข่ายชุมชนรอบโรงไฟฟ้ารวมถึงนักเรียน คณะครู-อาจารย์ และผู้ปกครอง ในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมคุณภาพเยาวชน ให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา มีน้ำใจนักกีฬา และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะ ความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอล ในการพัฒนาตนเองไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน