"บิ๊กโก" ขึ้นนำทัพหน่วยรักษาผลประโยชน์ของชาติในทะเล ทัพเรือภาคที่ 1

30 ก.ย. 2563

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.63 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้กระทำพิธีส่งมอบสายการบังคับบัญชาให้กับ “บิ๊กโก” พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 เป็นต้นไป โดยมี ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และทหาร ร่วมในพิธีอย่างสมเกียรติ ณ หน้ากองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


ในการนี้ พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้กล่าวอำลา และแสดงการของคุณ กำลังพลทุกนาย ที่ตลอดระยะเวลา 1 ปี ได้ร่วมแรงกายร่วมใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ สามารถสนองพันธกิจของหน่วยที่ว่า “ใช้กำลังทางเรือเพื่อรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ถวายความปลอดภัย และเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย” จนสำเร็จลุล่วง


สำหรับ พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการท่านใหม่ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 23 นายเรือรุ่น 80 ถือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์มากมาย ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในกองทัพเรือ  จึงเชื่อมั่นได้ว่า ท่านจะเป็นผู้นำความสำเร็จ และความเจริญก้าวหน้า มาสู่ทัพเรือภาคที่  1 ได้อย่างแน่นอน

ณัฐภูมินทร์ ปานรักษ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน