บึงกาฬ อบจ.ส่งมอบห้องปฏิบัติการและเครื่องตรวจเชื้อโควิด19 ให้กับโรงพยาบาล

30 ก.ย. 2563


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30 ก.ย.นายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ มอบหมายให้นายสมภพ สุนันทนาม รองนายก อบจ.บึงกาฬ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานห้องปฏิบัติการตรวจอณูชีวโมเลกุลเพื่อตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด-19 และส่งมอบเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ และเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมอัตโนมัติ มูลค่า 2,500,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลบึงกาฬ โดยมีแพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการพร้อมคณะแพทย์ พยาบาล ผู้บริหารสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา อาคาร 7 ผู้ป่วยนอกและชันสูตร โรงพยาบาลบึงกาฬ

แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผอ.รพ.บึงกาฬ กล่าวว่า ที่ผ่านมาโรงพยาบาลบึงกาฬยังไม่สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อโควิด-19 โรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจเชื้อโควิด-19 ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นมาก เพราะว่าเวลาที่คนไข้เข้ามาในโรงพยาบาล การที่จะวินิจฉัยได้ที่ผ่านมาต้องส่งเชื้อไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ซึ่งใช้เวลาในการส่งตรวจนาน การมีศูนย์ตรวจอยู่ที่นี่จะทำให้การตรวจวินิจฉัยมีความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลารอคอยผลการตรวจวิเคราะห์ ทันต่อการรักษาพยาบาล และช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็วได้ รวมทั้งดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยไม่ต้องส่งต่อไปที่อื่น

 

ที่ห้องชันสูตร รพ.บึงกาฬ นายสมภพ สุนันทนาม รองนายก อบจ.บึงกาฬ มอบเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติพร้อมห้องตรวจอณูชีวโมเลกุลเชื้อโควิด19นายสมภพ สุนันทนาม รองนายก.อบจ.กล่าวว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันโรงพยาบาลบึงกาฬ ซึ่งเป็นแม่ข่ายการดูแลและรับ - ส่งต่อผู้ป่วย จากโรงพยาบาลชุมขนทั้ง 7 อำเภอ และจากสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัดบึงกาฬ และใกล้เคียง มีความจำเป็นต้องดำเนินการและเตรียมความพร้อมรับมือกับการเกิดโรคระบาด แต่ยังขาดครุภัณฑ์เครื่องมือ สถานที่ที่ใช้ในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 หรือโรคโควิค-19 ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โรงพยาบาลบึงกาฬได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือสำหรับตรวจโควิด-19 อบจ.บึงกาฬ พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนที่มาใช้บริการ ประกอบกับเป็นการป้องกันโรคติดต่อ จึงนำโครงการดังกล่าวบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และได้โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่เงินอุดหนุน ให้กับโรงพยาบาลบึงกาฬ ในการจัดซื้อเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ และเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 มูลค่า 2,500,000 บาท หวังว่าจะช่วยป้องกันและควบคุมโรคระบาดทำให้การตรวจวิเคราะห์หาเชื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อพี่น้องประชาชนผู้มาใช้บริการ รวมทั้งยังสามารถรองรับด้านสาธารณสุขชายแดนได้อีกด้วย

 

มูลค่า 2.5 ล้านบาท ให้พญ.นาตยา มิลส์ ผอ.รพ.บึงกาฬ โดยมีแพทย์ พยาบาล ผู้บริหาร อบจ.และสื่อมวลชนเป็นสักขีพยาน

ด้านนายแพทย์กมล แซ่ปึง รอง ผอ.รพ.บึงกาฬ กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายในการตรวจสำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังจะได้รับการตรวจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากเป็นประชาชนทั่วไปต้องการตรวจหาเชื้อเอง หรือผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างชาติที่ต้องการตรวจ รวมถึงนักท่องเที่ยว ต้องออกค่าใช้จ่ายในการตรวจแต่ละครั้งประมาณ 3,500 บาทต่อครั้ง หากส่งเชื้อก่อน 10.00 น.จะทราบผลภายในเวลา 15.00 น. โดยสามารถตรวจหาเชื้อได้ประมาณ 30 ตัวอย่างต่อรอบ โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 5-6 ชั่วโมงในการทราบผล ซึ่งนอกจากจะใช้ตรวจหาเชื้อ COVID-19 แล้ว ยังสามารถตรวจหาเชื้อโรคอื่น ๆ ได้เช่นกัน

นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.บึงกาฬ

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน