ฝ่ายปกครองระนองจัดชุด อส.สมุทร ออกลาดตระเวน ชายฝั่งทะเลและลำน้ำกระบุรี เน้นตรวจเรือประมงขนาดเล็ก

30 ก.ย. 2563


 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563  นายหมวดเอกไพรัช แก้วมณี ผู้บังคับกองร้อยรักษาดินแดนจังหวัดระนองที่ 1 นำกำลัง ชุด อส.สมุทร  จากฝ่ายปกครองจังหวัดระนอง พร้อมเรือเร็ว  เข้าร่วมภารกิจ ลาดตระเวนชายฝั่งทะเล และตามแนวลำน้ำกระบุรี  เน้นพื้นที่ชั้นใน ตามขอบชายแดน และช่องทางตามธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ ทหารเรือทัพภาค 3, ทหารบก กองกำลังเทพสตรี,และตำรวจน้ำระนอง  เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  ตามแนวชายแดนด้านทิศใต้ ที่ติดกับประเทศเมียนมา  โดยมีคนเป็นพาหนะนำโรค  
ในส่วนของฝ่ายปกครองจังหวัดระนอง   โดยกองร้อยรักษาดินจังหวัดระนองที่ 1 ได้รับคำสั่งจากจังหวัดระนอง พร้อมฝ่ายปกครองในทุกพื้นที่ทั้ง 5 อำเภอของจังหวัดระนอง ให้ร่วมสนธิกำลัง ในการออกลาดตระเวนทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเน้นพื้นที่ชั้นใน   ทางน้ำได้นำเรือเร็วออกลาดตระเวนตลอดแม่น้ำกระบุรีไปจนถึงทะเลอันดามัน   ซึ่งแม่น้ำกระบุรีจะมีเรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็กออกทำการจับสัตว์น้ำ   ระหว่างเส้นแบ่งเขตแดนไทย-เมียนมา    ซึ่งเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีการลักลอบถ่ายเทชาวเมียนมา  ที่ลักลอบเข้าเมืองกันกลางลำน้ำ  โดยอาศัยชาวประมงพื้นบ้านในการนำพา   ซึ่งรู้จักภูมิประเทศและช่องทางตามธรรมชาติเป็นอย่างดี  


การออกลาดตระเวนทุกครั้ง  จะมีการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนชาวประมงพื้นบ้านที่ออกตกปลาในทุกจุด  ถึงเรื่องความเสี่ยงในการนำพาหนะนำเชื้อโรคโควิด-19 มาแพร่ระบาดในจังหวัดระนองได้   หากมีการลักลอบนำพาชาวต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งที่ผ่านมาจากการลาดตะเวนทั้งทางทะเลและทางบก  จากการพูดคุยกับชาวประมงพื้นบ้าน ทุกคนเข้าใจถึงสถานการณ์ พร้อมให้ความร่วมมือกับทางราชการเต็มที่    หากพบเห็นว่าจะมีผู้ที่พยายามลักลอบเข้าเมืองจะรีบแจ้งเจ้าหน้าฝ่ายปกครองหรือผู้นำชุมชนทันทีเพื่อเข้าทำการตรวจสอบและจับกุมทันที  

กฤษดา  เอกวานิช ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ระนอง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน