วัฒนธรรมสมุทรสงคราม เยือนกรุงเก่า ตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข็มแข็งอย่างยั่งยืน(บวร On Tour)ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"บ้านของพ่อ"

publish : 28 ก.ย. 2563 อ่าน 39 ครั้งผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นางสุชาดา   หิรัญภัทรานันท์  วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายทวีป พัฒนมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม,นางภัสนันท์  สมนาค ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ และ เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม,นางสาวธมณภัทร เสาวภิชาติ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป,นางนันทา  รอดสะใภ้  ผู้ใหญ่บ้านตำบลนางตะเคียน/ชุมชนคุณธรรมวัดใหม่บังปืน,นายสุทธิ  โทธนะ  เลขา นายก อบต.วัดประดู่ /ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลวัดประดู่ , นางสาววลีรัตน์  วิริยะพงศ์ ผู้นำชุมชนบ้านคลองกลาง,นายสมพร  อ่อนประสพ กำนันตำบลจอมปลวก/ชุมชนคุณธรรมบ้านจอมปลวก,นางสำรวย  รัตนเจริญ  กำนันตำบลท่าคา/ชุมชนคุณธรรมบ้านคลองมะขวิด  จัดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข็มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour ) กราบสักการะสมเด็จพระนเรศวร เดินทางเชื่อมโยงโดยรถตุ๊ก ตุ๊ก ซึ่งเป็นรถโดยสารประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ศึกษาเรียนรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของพ่อหลวง ที่  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  “ยกระดับภูมิปัญญาชุมชน” คือ หนึ่งในวัตถุประสงค์สำคัญที่บ้านของพ่อมุ่งมั่น 

 
ชมความงดงามขององค์พระเจดีย์แห่งวัดภูเขาทอง  ชมการแสดงการอนุรักษ์กลองรำมะนา “อุเละห์นบี” คือการตีกลองรำมะนา ซึ่งคือหนึ่งในวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ที่บ้านของพ่อ ร่วมอนุรักษ์เชิดชู และยกระดับให้ยังคงอยู่คู่ชุมชนภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    ตั้งใจ และทุ่มเท ให้ภูมิปัญญาที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี โดยได้เดินทางสู่ชุมชน หมู่ที่ 1 ของตำบลภูเขาทอง เพื่อเรียนรู้การสานปลาตะเพียนใบลานสินค้า OTOP และสินค้า CPOT ของหมู่ที่ 1 ตำบลภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

 


 หลังจากนั้นชม “วัฒนธรรม...คือ กระจกสะท้อนความงดงามของชุมชนและสังคม” หมู่ที่ 2  ณ มัสยิดอาลียิดดารอยน์ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนพหุวัฒนธรรม  โดยมีนางจุรีพร ขันตี   วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายบุญญา ศรีสมาน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง นายอัมรินทร์ เซ็นเสถียร  ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ และ ประธานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ชุมชนบ้านภูเขาทอง  ให้การต้อนรับ

 

เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผอ.ข่าว คมชัดลึกทั่วไทย ภาคกลางติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน