ผู้ว่าฯสุราษฎร์ เปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563 ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และพลานามัยที่ดีของเยาวชน

27 ก.ย. 2563


เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 26 ก.ย.63 ที่สนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 900 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 ก.ย.นี้
นายทนศักดิ์ กล่าวว่า คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำ 2563 และผู้มีส่วนเกี่ยวส่วนข้องทุกตน ในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563 ขึ้นการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีนักกีฬาจากอำภอต่างๆเข้าร่วมการแข่งชัน จำนวน 19 อำเภอ รวม 32 หน่วยกีฬา มีเด็กและยาวชนข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 900 คน

 


นายสุรพิน สรรพคง ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) กล่าวว่า การจัดการแข่งขันปีนี้เป็นการรวมตัวของโรงเรียนต่างๆ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สมาคมฯ และหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันจัดขึ้น ภายหลังจากหน่วยงานที่เคยจัดได้งดจัดไป ทางเราคิดว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้ทดสอบความสามารถของเขา  ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันเกินคาด ปกติเราคิดจะจัดแบบเก็บเงินค่าสมัคร แต่เมื่อผู้บริหาร อบจ.ทราบข่าวสนับสนุนงบประมาณบางส่วนให้จัดขึ้นและผู้สนับสนุนก็อยากให้มีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่  โดยจากการที่เรากำหนดไว้เพียง 30-40 ทีม แต่มีทีมที่สมัครทั้งจังหวัดมาสมัครกันถึง 70 ทีมทำให้เราต้องวางแผนการจัดการให้แข่งขันเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่เรากำหนด “ผม ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีสนามทดสอบความสามารถ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะไปร่วมแข่งขันในการแข่งขันระดับจังหวัดระดับประเทศต่อไป”

ทั้งนี้การจัดการแข่งขันดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเล่นกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่เด็กและเยาวชนทุกเพศทุกวัย เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการเล่นกรีฑาในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้รักสามัคคีรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และ เพื่อป้องกันและแก้ใขปัญหายาเสพติดระดับทัองถิ่นต่อไป

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน