อำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ อบต. สำเภาล่ม นำจิตอาสาปลูกต้นรวงผึ้ง ทำความสะอาดหมู่บ้านโปรตุเกส เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

publish : 26 ก.ย. 2563 อ่าน 21 ครั้งผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563  ที่ บริเวณหมู่บ้านโปรตุเกส ต. สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา    นายบดินทร์  เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย   นายชาญชัย ถารีพันธ์  นายก อบต.สำเภาล่ม  ร.ต.อ.ประสบศักดิ์ จันทาวุฒิ  รอง นายก อบต.สำเภาล่ม  นายเจนโชค  สุวนิธิ รองนายก.อบต.สำเภาล่ม นางซาร่าห์ วิเศษศักดิ์ ปลัด อบต.สำเภาล่ม ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน ที่ปรึกษานายก อบต.สำเภาล่ม    หัวหน้าส่วนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และ นักเรียนจิตอาสา โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยความใจ" โดยการพัฒนาตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10
โดยกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ ฯ บริเวณโดยรอบถนน หน้าหมู่บ้านโปรตุเกส เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดความรัก ความสามัคคี มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ เป็นการขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10


นายบดินทร์  เกษมศานติ์  นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  “โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  เป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งทาง อบต.สำเภาล่มได้ดำเนินการในการรักษาความสะอาด เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย สิ่งแวดล้อมในพื้นที่   พร้อมทั้งต่อยอดในการบูรณาการทำแผนที่แนะนำแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆในพื้นที่ในตำบลสำเภาล่ม และ ใกล้เคียงเช่น วัดพุทไธสวรรย์  หมู่บ้านโปรตุเกส วัดไชยวัฒนาราม วัดนักบุญยอแซฟ   เป็นต้น

 เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผอ.ข่าว คมชัดลึก ภาคกลางติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน