บิ๊กป้อมลงพื้นที่สมุทรสงคราม วางแผนพัฒนาแก้มลิงทุ่งหิน เพิ่มแหล่งน้ำช่วยปชช.

publish : 25 ก.ย. 2563 อ่าน 56 ครั้งวันนี้ เวลา 10.00 น.วันที่ 25 ก.ย.63 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ติดตามสถานการณ์น้ำ การจัดการและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงทุ่งหิน และความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการบริเวณตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดย พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า โครงการแก้มลิงทุ่งหินเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำและแหล่งน้ำผลิตน้ำประปา เพื่อการอุปโภค บริโภคในพื้นที่ 2,623 ไร่ โดยแบ่งการพัฒนาพื้นที่ออกเป็น 4 ระยะๆ ที่ 1 การขุดลอกแก้มลิงทุ่งหินเพื่อให้มีความจุ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะที่ 2 การก่อสร้างโรงกรองน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา ขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงระยะที่ 3 การปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าแก้มลิงทุ่งหินความยาว 6.8 กิโลเมตร และในระยะที่ 4 จะมีการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า ในพื้นที่ 250 ไร่ และการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
สำหรับใช้เป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดใกล้เคียง โดยพลเอกประวิตร์ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานศึกษาความเป็นไปได้ให้ชัดเจนทั้งด้านเทคนิค สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ติดตามงาน


ส่วนกรมชลประทาน การประปาส่วนภูมิภาค กรมทางหลวงชนบท และกรมโยธาธิการและผังเมือง ศึกษาสำรวจออกแบบส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสมุทรสงครามและใกล้เคียงให้เกิดประโยชน์กับประชาชน

นพพร บุญทนาวงศ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด สมุทรสงครามติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน