แกนนำม็อบ อ.วังโป่ง นำชาวบ้านบุกศาลากลางร้องผู้ว่าฯ และอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ คัดค้านการอนุญาตอาชญาบัตร

publish : 24 ก.ย. 2563 อ่าน 11 ครั้งผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา นางอรนภา ใช้ทรัพย์สถาพร แกนนำม็อบ พร้อมด้วยนายสมพล พิธิยากูล ประธานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายสมศักดิ์ คงวิเศษ ประธานองค์กรโลกสีเขียวจังหวัดเพชรบูรณ์ นำชาวบ้านจากตำบลวังโป่ง, วังหิน, ซับเปิบ, ท้ายดง และวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เดินทางเข้าพบนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.เพชรบูรณ์ เพื่อเข้าร้องคัดค้าการขออาชญาบัตรพิเศษแร่ทองคำและเงิน ร่วมกันคัดค้านการออกประทานบัตรในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

 

ตามที่อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เคยรับจดคำขออาชญาบัตรพิเศษทองคำและเงินของกลุ่มบริษัท อัครารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)ในฐานะเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย และได้รับผลกระทบจากการดำเนินการดังกล่าวของอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอยื่นเรื่องร้องคัดค้านการดำเนินการรับจดคำขออาชญาบัตรพิเศษทองคำและเงิน และคัดค้านการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษทองคำและเงิน รวมทั้งคัดค้านการอนุญาตประทานบัตร เนื่องจากเป็นการออกใบอนุญาตให้บริษัทเอกชนได้สิทธิ์ตามกฎหมายพระราชบัญญัติแร่ทับซ้อนลงบนที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของชาวบ้าน วัด และโรงเรียน จำนวนกว่าสี่แสนสี่หมื่นไร่ การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเมิดต่อสิทธิ์ของประชาชน

 

 
ซึ่งมีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การกำหนดสิทธิ์ของบริษัทเอกชนทับซ้อนลงบนที่อยู่อาศัยทำกินของประชาชนให้ได้สิทธิตามกฎหมาย พ.ร.บ.แร่ ไม่อาจเพิกถอนคำขอและอาชญาบัตรพิเศษหรือประทานบัตรออกไปจากที่อยู่อาศัยทำกินของประชาชนได้อีกต่อไป ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศดังกล่าวซึ่งทับที่อยู่อาศัยและที่ทำกินที่ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่เป็น 100 ปี ทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์เช่น โฉนด ,นส.3 ,สปก. รวมทั้งไม่มีเอกสารสิทธิ์จำนวน 79 หน้า จำนวนกว่า 1,059 คน จึงขอความเมตตาให้ท่านดำเนินการตาม 3 ข้อเรียกร้อง ดังนี้

1.ยกเลิกคำขออาชญาบัตรพิเศษแร่ทองคำและเงินของบริษัท อัครารีซอร์สเซสจำกัด (มหาชน)รวม 24 คำขอ (คำขอที่ 6/2546, 16/2546, 17/2546,16/2546, 17/2546, 18/2546, 19/2546, 20/2546, 21/2546, 22/2546, 23/2546, 24/2546, 25/2546, 48/2546, 49/2546, 50/2546, 51/2546, 52/2546, 53/2546, 54/2546, 55/2546, 56/2546, 57/2546 , 67/2542, 1/2548 และ15/2548) มีเนื้อที่ประมาณ 208,894 ไร่-งาน-ตารางวา ที่ตำบลวังโป่ง, วังหิน, ซับเปิบ, ท้ายดง และตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

 

 


2.คัดค้านการออกประทานบัตรในเขตอำเภอวังโป่งเพราะกระทบต่อที่อยู่อาศัยที่ทำกิน สิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนซึ่งเราก็ประชาชนที่มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

3.คัดค้านการทำเหมืองบนพื้นที่ สปก.และป่าอนุรักษ์ในเขตอำเภอวังโป่ง ประชาชนได้สิทธิอย่างถูกต้องและอยู่อาศัยมานานกว่าร้อยปี เพื่อไว้ให้ลูกหลานได้อยู่อาศัยต่อไป ดังนั้นประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวจึงได้รวมตัวกันเดินทางมาขอคัดค้านการกระทำดังกล่าว

พร้อมกับขอให้จังหวัดเพชรบูรณ์ชี้แจงต่อประชาชน ภายใน 7 วันตั้งแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังเพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆ ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.เพชรบูรณ์ กล่าวในตอนท้ายว่า จังหวัดจะรีบทำหนังสือประสานไปยังส่วนกลางในวันที่ 25 กันยายน 2563 หากได้ผลประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไปโดยเร็ว

 

 

 

นายศุภเดช คำพุฒ /นายสมชาย คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เพชรบูรณ์ ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน